Jätteprojektet i Stadshagen överklagat

Detaljplanen som innehåller 1 775 nya bostäder i Stadshagen har överklagats av två privatpersoner, skriver Stockholmdirekt.

  • Publicerad 17:05, 5 sep 2018

Detaljplanen för Stadshagen klubbades av kommunfullmäktige i våras. Nu har planen överklagats av två privatpersoner, skriver Stockholmdirekt.

Enligt tidningen är det två privatpersoner som lämnat in överklagan till stadsbyggnadskontoret. I det ena fallet handlar det om att försvara Stadshagens IP:s två fotbollsplaner. Den andra överklagan beror på att en person riskerar att inte få något dagsljus i lägenheten om byggnationen blir verklighet.

Nu blir det Mark- och miljödomstolen som får fatta beslut i frågan.

Ny skola och förskolor

Detaljplanen för Stadshagen innehåller förutom 1 775 nya bostäder också en ny skola och flera nya förskolor. Samtidigt kommer en fotbollsplan att försvinna från Stadshagens IP för att istället anläggas i Fredhällsparken, något som väckt kritik bland de som bor närmast parken.