Jätteprojektet: 770 bostäder kan byggas i södra Mariehäll

Ulvsunda håller på att förvandlas från ett industriområde till en plats för bostäder. I södra Mariehäll planeras 770 bostäder, förskola, park och torg. Nästa vecka väntas detaljplanen för Archimedes 1 och delar av Mariehäll klubbas.

  • Publicerad 15:00, 3 dec 2019

I över 100 år har Ulvsunda industriområde varit ett centrum för fabriker och företagslokaler. Nu sker stora förändringar på platsen, som tillsammans med Mariehäll, pekas ut som stadutvecklingsområde. Här ska det byggas bostäder med gator, parker, kultur och idrottsytor.

610 bostadsrätter och 160 hyresrätter

En av de första detaljplanerna enligt visionen ska omvandla befintlig industri i södra Mariehäll till ett bostadsområde. Cirka 770 nya bostäder ska byggas. Av dessa är cirka 610 bostadsrätter och cirka 160 hyresrätter. Planen inkluderar även en ny förskola, nya torgytor, park, gångstråk och parkering i garage under bostadsgårdarna.

Detaljplanen väntas antas på stadsbyggnadsnämndens möte den 12 december.