Jätteplanen för centrala Bromma

Stora förändringar är på gång i centrala Bromma - Åkeshov, Åkeslund och norra Riksby. I veckan ställdes det nya samrådsförslaget ut. Här är åtta viktiga punkter att ha koll på.

  • Publicerad 17:09, 23 feb 2016

1. Nybyggena.

Förslaget innebär hissnande 3-4 000 nya bostäder i Åkeshov, Åkeslund och norra Riksby där den sistnämnda kommer bli en helt ny stadsdel. Det skulle innebära uppemot 8 500 nya invånare. I dessa siffror är inte utvecklingen av Brommaplans centrum inräknad, det är ett parallellt projekt. Där har det flaggats för ytterligare 850 bostäder.

2. Skolor.

Något Stockholms stad varit minst sagt dåliga på i många av nybyggnadsområdena (Annedal exempelvis) är tillräckligt med skolplatser. I förslaget står att läsa att en eller två nya grundskolor måste byggas och att ett 50-tal förskoleavdelningar kommer behövas.

3. Kommunikationer.

Behov av utökad busstrafik till Brommaplan från norra Riksby och möjligen till nya tvärförbindelsen Kistagrenen. Blir den överdäckade bussterminalen i Brommaplan verklighet ska "omstigningsmöjligheterna mellan tunnelbana och buss" förenklas. Ett annat exempel som tas upp är en förbättring av vägförbindelserna mellan Riksby och Ulvsunda.

4. Idrott samt barn/unga.

Det ska finnas ett ungdomsperspektiv i arbetet. Verksamheter riktade till barn, så som skatepark, bollplaner, dansbana etcetera, ska undersökas liksom idrottshall.

5. Golfen och rugbyn.

I "Program för centrala Bromma" föreslås Bromma golf samt rugbyplanen ersättas med nybyggen. "Golfbanan är mycket ytkrävande och någon alternativ placering inom området är inte möjlig". Ny plats för rugbyplan kan komma att undersökas.

6. Stadsgator och parker.

Flera gator ska bli mer stadslika, exempelvis Kvarnbacksvägen, Spångavägen och delar av Drottningholmsvägen. En helt ny stadspark föreslås centralt i Riksby. Här ska finnas plats för allt från picknick till spontan lek. Flera nya torg ska till liksom en allmän förbättring av parkerna.

7. Kultur/natur.

Fornminnen ska bevaras och synliggöras. Stora ekologiska värden finns inom planområdet och ska beaktas.

8. Åkeshov ett frågetecken.

Planerna för ny bebyggelse i Åkeshov är beroende av Stockholms vattens tanke att flytta Åkeshovs reningsverk till Henriksdal i Nacka. Förslaget har mött kritik. Frågan är inte avgjord än.

Läs mer om planerna här

Var med och tyck till

Under samrådsperioden 22 februari - 4 april 2016 finns förslaget utställt på:

Biblioteket Brommaplan, Klädesvägen 12 samt Brommas medborgarkontor, Blackebergsplan 5.

Läs mer om förslaget på webbsidan: bygg.stockholm.se/alla-projekt/Bromma och klicka dig vidare till "Program för centrala Bromma" till höger.

Synpunkter sänds till stadsbyggnadskontoret senast 4 april. Ange diarienr 2010-20840 och skicka din synpunkt till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller via snigelpost:

Stadsbyggnadskontoret

Registraturen

Box: 8314

104 20 Stockholm

Visa merVisa mindre