Både naturvärden och förhistoriska lämningar kan ha skadats vid grävningen. Foto: Mattias Kamgren

Jättemiss i reservatet – grävde genom möjlig fornlämning

Naturvärden och en möjlig förhistorisk gravplats kan ha skadats i samband med grävning för en kraftledning i Rågsveds naturreservat i Fagersjö. ”Det är oerhört ledsamt och olyckligt”, säger Kine Larsson, projektledare på Svenska Kraftnät.

  • Publicerad 18:33, 3 dec 2020

Innanför gränsen till Rågsveds naturreservat i Fagersjö arbetar Svenska Kraftnät med att sätta upp ny kraftledning.

När en jordlina här om veckan skulle ner i marken gick det mesta snett. Entreprenören grävde på fel ställe. Skyddsvärda trädrötter skadades. I skogsbacken finns också förhistoriska lämningar som kan ha kommit till skada.

– Det är höga krav som gäller på den här platsen. Vi har gått runt med entreprenören och haft en arkeolog på plats som satt ut snitslar. Vi har gett tydliga instruktioner att de ska undvika det här området. I stället har de gått rakt igenom, konstaterar Kine Larsson bedrövat.

Grannar ville stoppa ledningen

När Mitt i Söderort besöker platsen hittar vi käppar med färgade snitslar, märkta ”fornminne”. Vissa står fortfarande upprätt. Andra ligger nerkörda i hjulspår i leran.

Jon Kahn bor ett stenkast bort, på Skrattmåsvägen i Fagersjö. Han och grannar har tidigare protesterat mot dragningen av kraftledningen genom den känsliga naturen.

Han är inte imponerad av Svenska Kraftnät.

– Väldigt slarvigt skött. Nu hoppas jag att de tar ansvar, säger han.

Arkeolog ska undersöka

Omfattningen av skadorna på naturen är ännu oklar. Vad gäller de möjliga fornlämningarna har Svenska Kraftnät anmält till länsstyrelsen, vars arkeologer ska undersöka platsen i morgon fredag.

– Ingen kan tycka att det här känns bra på något sätt. Ambitionen från Svenska Kraftnät var god då de på eget initiativ lät märka upp den här platsen. Men sen är det något som har brustit i kommunikationen. Den här ledningen har dragits i ett område där den inte skulle läggas, säger Annika Willin, antikvarie på länsstyrelsen.

Enligt Kine Larsson på Svenska Kraftnät ska entreprenören göra en egen utredning.

Hur ser du på ert eget ansvar?

– Vi har förberett det här minutiöst. Jag tycker vi gjort allt vi har kunnat. Men de som gjort arbetet på plats har uppenbarligen inte fått tillräckliga instruktioner.

Möjlig grav från järnåldern

På den aktuella platsen finns två lämningar regisrerade av Riksantikvarieämbetet.

Den ena är kategoriserad som ”möjlig fornlämning”. Det handlar om en förmodad stensättning, en typ av grav som var vanlig på järnåldern.

Den andra är en så kallad ”övrig kulturhistorisk lämning” som också liknar en stensättning.

Ingen av lämningarna har tidigare undersökts av länsstyrelsen och är inte skyddade i lag.

Visa merVisa mindre