Garaget ska byggas i det gamla naftalager som Fortum haft bakom gasverket. 1 600 bilar ska få plats. Foto: Stockholms stad/Mostphotos

Jättegaraget i Hjortis blir ännu större

Först skulle jättegaraget rymma 1200 bilar men i ett nytt förslag får Hjorthagen 1600 nya p-platser.

  • Publicerad 15:04, 16 feb 2018

Planen på ett garage som ska rymma 1 600 bilar har varit på samråd och ska nu på granskning vilket är den sista delen i processen innan en detaljplan antas. Garaget ska byggas i ett bergrum, bakom det gamla Gasverksområdet, där Fortum tidigare har haft ett lager för oljeprodukten nafta. Den verksamheten är nu avvecklad och bergrummet saneras.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Tidigare innehöll planen 400 färre p-platser men i nuvarande förslag återanvänder man det gamla bergrummet och bygger ett nytt ovanpå, i anslutning till det befintliga.

2020 ska det nya garaget vara klart.