Jättegarage under Hjorthagen kan klubbas i kväll

Trots fortsätt oklart läge i Stadshuset samlas Stockholms kommunfullmäktige på måndagen. Flera beslutsärenden finns på borde. Här är tre av de mest intressanta.

  • Publicerad 06:02, 1 okt 2018

1. Jättegarage under jord

Vid sitt sammanträde på måndagen väntas kommunfullmäktige ta ställning till genomförandet av bygget av ett stort parkeringshus med utrymme för åtminstone 1 600 bilplatser i Hjorthagen. Stockholms Stads Parkering AB föreslås bygga parkeringshuset i ett bergrum som tidigare använts som naftalager i Hjorthagsberget under Hjorthagsparken.

Investeringskostnaden beräknas till 680 miljoner kronor, men staden räknar med att projektet kommer att ge en långsiktig avkastning. Planen är att parkeringshuset ska stå klart i slutet av 2022.

2. Större handelsplats i Bromma

Vid Bromma flygplats planeras för en utvidgning av handelsplatsen i samband med att Tvärbanan ska gå genom området. De första etapperna handlade främst om omvandlingen av de gamla hangarerna till handel, men den etapp fullmäktige nu ska ta ställning till innebär att ny bebyggelse uppförs i anslutning till Tvärbanan nya sträckning, som går rakt genom området.

Meningen är att staden ska ansvara för och bekosta en ombyggnad av flygplatsinfarten och även stå för uppförandet av en vägbro från Ulvsundavägen söderifrån och in på flygplatsinfarten. Staden ska även bygga en gång- och cykelbro parallellt med Tvärbanans bro över Ulvsundavägen. Det reviderade genomförandebeslutet handlar om en ökad investering med 96 miljoner kronor till totalt 268 miljoner.

3. Multihall med boule

Fulllmäktige väntas ocksåta  ett inriktningsbeslut om kompletteringen av Vårbergs IP med en multihall, som ska innehålla en fullstor idrottshall, en teknikhall för fotboll, samt ytor för verksamheter som dans, gymnastik och liknande.

Den nya byggnaden ska även ha bland annat omklädningsrum, en servering och en 350 kvadratmeter stor yta för boule. Dessutom ska en ny motionsslinga anläggas.