Vi frågade alla partier vad de tycker om de största byggprojekten på Kungsholmen. Foto: Stefan Källstigen

Jättebyggen på Kungsholmen avgörs i valet

Vill partierna i Stadshuset gå vidare med planerna för Stadshagen och Tekniska nämndhuset? Vi ställde frågan om de största byggprojekten på Kungsholmen.

  • Publicerad 12:37, 4 sep 2018

Stadshagen (1 775 nya lägenheter m.m.):

I Stadshagen ska det byggas 1 775 bostäder, 5 förskolor och 1 grundskola. Så tycker partierna om planerna:

Socialdemokraterna: Bygg enligt nuvarande planer.

Kristdemokraterna: Bygg, men ändra planerna. ”Det måste bli fler slutna kvarter, finare arkitektur och Franzéngatan bör förlängas ytterligare.”

Feministiskt initiativ: Bygg enligt nuvarande planer.

Liberalerna: Bygg, men ändra planerna. ”Vi vill se mer stadskaraktär i bebyggelsen, och färre punkthus. Med mer kvartersstruktur kan vi skapa fler bostäder samtidigt som Lilla hemmet kan bevaras. Fotbollsplanerna får inte röras förrän det finns alternativ.”

Sverigedemokraterna: Bygg men ändra planerna”Vi vill se mer klassisk arkitektur och kvartersstad, en mindre skala och slutna gårdar.”

Centerpartiet: Bygg, men ändra planerna.  ”Det är i grunden ett välkommet projekt med ett bra tillskott av bostäder. Vi säger dock nej till en fotbollsplan i Fredhällsparken. Vi har därför uppmanat staden att utreda andra platser där fotbollsplanen kan byggas. Vi ser hellre staden använder redan hårdgjorda ytor istället för att bygga igen parker i innerstaden. Ett exempel på hårdgjord yta som vi vill undersöka närmare är parkeringsytorna vid Fyrverkarbacken i Marieberg.”

Vänsterpartiet: Bygg enligt nuvarande planer.

Miljöpartiet: Bygg, men ändra planerna”Kollektivtrafiknära, bra att värdefulla miljöer bevarats. Däremot är vi tveksamma till bebyggelsen som planeras i skogsslänten vid Kungsholms strand.”

Moderaterna: Bygg men ändra planerna”Vi är positiva till förslaget, men vi anser att de föreslagna bostadshusen bör byggas som slutna kvarter med innergårdar för de boende. samt påskynda fotbollsplanen i Fredhällsparken som ska ersätta en plan vid Stadshagen. Det är även angeläget att Tennishallen flyttas till just den angivna platsen på Kungsholmen och att det blir en ekonomiskt hållbar lösning för den.”

Tekniska nämndhuset

Tekniska nämndhuset renoveras och fortsätter vara kontor i stadens ägo, något som också är klubbat i kommunfullmäktige.

Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.

Alla partier i de rödgrönrosa majoriteten står fortfarande bakom beslutet när Mitt i nu frågar om ärendet i september 2018. Även Sverigedemokraterna ställer sig bakom det förslaget.

Alliansen är dock emot förslaget och vill fortfarande att staden lämnar huset och att förvaltningarna ska flytta utanför tullarna. Fastigheten vill de hellre se användas till bostäder och kontor.

Nyfiken på vad politikerna tycker om Apple-butiken, Nobel Center och Sturekvarteren? Läs här!

Söders byggprojekt – så blir det efter valet