Järvafältets motionsspår ska bli mer attraktiva

Motionsspåren på Järvafältet ska utvecklas och bli mer tillgängliga och mer attraktiva. Det beslutade natur- och tekniknämnden i förra veckan.

  • Publicerad 06:50, 2 mar 2021

– Mycket glädjande för alla oss Sollentunabor och hela regionen.Jag vill att Sollentunaborna ska känna att Järvafältet är vårt gemensamma vardagsrum, säger Per Altenberg, Liberalernas gruppledare i natur- och tekniknämnden.

Det ursprungliga syftet med Järvafältets naturreservat var att bevara ett stort tätortsnära naturområde av synnerligt värde för friluftslivet samtidigt som områdets kulturella värden skyddas och vårdas.

Fler besökare

I övergripande planer för östra Järvafältet beskrivs det som ”ett riksintresse för det rörliga friluftslivet”.

På senare år har Järvafältet utvecklats till ett omtyckt rekreationsområde och antalet besökare har ökat, inte minst under det senaste årets pandemi.

– De flesta som brukar vistas på Järvafältet har nog märkt att antalet besökare som promenerar, cyklar, springer, rider, fågelskådar eller gör utflykter hela tiden ökar. Det är tydligt att Sollentunaborna älskar sitt Järvafält, säger Per Altenberg.

Översyn av spåren

På senare tid har till åtgärder genomförts för att öka tillgängligheten vid Järvafältets grillplatser, och nya anslagstavlor har satts upp.

Nu ska alltså även motionsspåren utvecklas. Exakt vilka åtgärder som blir aktuella är inte bestämt ännu, utan det ingår i uppdraget att se över vad som bör göras.

Åtgärder som kan bli aktuella är en översyn av motionsspåren som börjar vid Bögs gård och Fäboda, tydligare fysisk skyltning av motionsspåren, och bättre digitala kartor på sollentuna.se.

Förslag på åtgärder som kan genomföras under 2021 eller 2022 ska avrapporteras till nämnden i april och hela uppdraget ska avrapporteras i oktober.

En röst räddade naturen i Sollentunas del av Järvafältet

Järvafältet har varit bebott sedan vikingatiden.

1905 köpte Stockholms garnison gårdarna på Järvafältet för att anlägga ett stort övningsområde och flytta dit sin verksamhet från Gärdet.

1970 lämnade militären området och marken med sina gårdar köptes av Stockholm, Sundbyberg, Solna, Järfälla och Sollentuna.

Tack vare att området var avstängt för allmänheten i 60 år hade de gamla gårdarna och deras historiska omgivningar bevarats.

Under 1970-talet bebyggdes stora delar av Järvafältet inom Stockholms gränser, som en del av miljonprogrammet, och stadsdelarna Rinkeby, Tensta, Kista, Husby och Akalla uppstod. Senare bebyggdes även Rissne i Sundbyberg och nu växer Barkarbystaden fram i Järfälla.

Alla planer fullföljdes dock inte. Exempelvis förblev Sollentunas del av Järvafältet obebyggd. Tanken var att det skulle byggas bostäder för omkring 40 000 människor och vid Bög och Fäboda planerades tunnelbanestationer. Men fullmäktige i Sollentuna sa nej till exploateringen – med en rösts övervikt – och i stället blev området naturreservat.

Den del av Järvafältet som ligger inom Sollentuna kommun kallas formellt för Östra Järvafältet. Området är 1 200 hektar stort med åker och ängsmark, beteshagar, höjder, skogsområden och våtmarker.

Inom Järfälla finns naturreservaten Molnsättra och Västra Järvafältet, och inom Stockholms mark finns Hansta naturreservat längst ner i sydost på Järvafältet.

Källa: Sollentunajournalen på nätet

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

55+ kan få vaccin – om de kommer på stört

Nyheter Kan skriva upp sig på reservlista för överblivna doser Här kan 55-plussarna få sitt vaccin – om det blir doser över vid dagens slut. Knappt har mottagningen i Slakthusområdet öppnat så hänger de på låset.fredag 16/4 15:20

Sollentuna får 5 nya miljoner till ungdomssatsningar

Nyheter Riktat stöd till sommarjobb, lovskola och lovaktiviteter I går antog riksdagen den nya vårbudgeten. Bland annat anslås riktade statsbidrag åt kommunerna till sommarjobb för unga, lovskola och lovaktiviteter. För Sollentunas del handlar det om 5 miljoner...fredag 16/4 14:40