Abdul Rahman, Elika Hosseini, och Jacob, Järvabor med idéer om hur ungas arbetslöshet ska minska. Foto: Anders Gustafsson