Kyrkviken, den mest förorenade delen av Järlasjön. Foto: Mostphotos

Järlasjön ska renas – med aluminium

Att förorenade Kyrkviken i Järlasjön behöver renas från dagvatten är känt sedan tidigare. Nu föreslår Alliansen ytterligare åtgärder, i form av så kallad aluminiumfällning.

  • Publicerad 13:00, 25 okt 2019

Aluminiumfällning är ett effektivt sätt att minska fosforhalten i sjöar, genom att binda den fosfor som finns i bottensediment.

Metoden har prövats framgångsrikt på flera håll i Stockholmsområdet, senast i år i Brunnsviken.

Skärmbassäng första prio

Och enligt Alliansens budgetförslag för 2020 ska det göras även i Järlasjön.

– Vi kommer först att bygga en skärmbassäng för att samla dagvattnet som rinner ner och förorenar Kyrkviken. I samband med det kommer vi också att genomföra en aluminiumfällning i sjön, säger kommunalrådet Hans Peters, (C).

Nackas budget: Nedskärningar väntar i stadshuset

Några pengar är dock inte reserverade för åtgärden i budgeten.

– Vi kommer att undersöka hur och när det kan genomföras och därefter får miljö- och trafiknämnden återkomma och begära medel för det. Det här är något vi ska genomföra, säger Hans Peters.