En skärmbassäng ska ta emot och hindra spridning av förorenat dagvatten i Kyrkviken. Bra, tycker Jan Lundén med hunden Blaze. Foto: Stefan Källstigen

Järlasjön ska bli renare – men åtgärder får kritik

En skärmbassäng i Kyrkviken ska förhindra att förorenat dagvatten rinner ut i Järlasjön. Kommunstyrelsen beslutade i måndags om satsningen, som är omdiskuterad. – Att spendera massa pengar på en tillfällig lösning tycker vi inte är bra, säger oppositionsrådet Khashyar Farmanbar, S.

  • Publicerad 05:14, 28 maj 2020

I strandkanten längst in i Kyrkviken nosar hunden Blaze nyfiket vid öppningen till ett stort rör.

Här leds orenat dagvatten rakt ut i Järlasjön. Något som hundens husse Jan Lundén, nyinflyttad i Finntorp, inte kände till.

– Men när jag träffat andra hundägare har de sagt att de aldrig skulle låta hunden bada i viken. Och vill man inte ens släppa ner hunden, hur roligt är det då att låta barn bada, säger han.

Flera åtgärder planeras

Nu ska det bli ändring. Kommunstyrelsen beslutade i måndags om flera åtgärder för att göra sjön renare och höja dess ekologiska status:

*En skärmbassäng anläggs längst in i Kyrkviken för att ta hand om det förorenade dagvattnet.

*Som en del av samma projekt byggs en badbrygga utmed strandpromenaden på norra sidan av Kyrkviken.

*Så kallad aluminiumfällning genomförs, för att binda fosfor och därmed minska övergödningen.

*En dagvattendamm och damm för hantering av skyfall anläggs i Kyrkviksparken.

– Det är flera olika insatser för att vattnet ska bli rent. Vi kommer att få en jättebra rening, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

Den här visionsbilden av en badbrygga längs Kyrkviken togs fram 2017. Sedan dess har utformningen ändrats något men mer aktuella bilder saknas. Illustration: Nacka kommun

Oppositionen är kritisk

Alla håller inte med. Oppositionen har, så länge frågan diskuterats, varit motståndare till skärmbassängen, som de menar är en halvmesyr.

– Det här är en lösning som gör att halvrenat vatten kommer att släppas ut i sjön. Det kommer fortfarande ha höga halter av fosfor. Vi har länge krävt att kommunen borde utreda andra alternativ, säger Khashyar Farmanbar (S).

Dessutom, påpekar Khashyar Farmanbar, är tillståndet för skärmbassängen tillfälligt. Efter 15 år måste kommunen ansöka om förlängning.

– Jämfört med nuvarande läge är det här naturligtvis en bättre lösning än ingen alls. Men att spendera en massa pengar på en tillfällig lösning tycker vi inte är bra, säger han.

Vill rena vattnet i tunnel

Socialdemokraterna förordar i stället att leda bort och rena dagvattnet i sedimenteringstunnlar, med utlopp exempelvis i Hammarby kanal eller Svindersviken.

Även Miljöpartiet, Nackalistan och Vänsterpartiet är emot att anlägga en skärmbassäng.

”Att man inte bättre analyserat den framtida miljömässiga utvecklingen av reningen och bättre alternativ är mycket beklagligt och visar eventuellt att ärendet bundits fast i prestige”, invände Nackalistans Christina Ståldal när ärendet var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Mats Gerdau står dock fast vid att bassängen är den bästa lösningen sett till miljö och ekonomi.

– Med andra alternativ skulle vi få bara få en marginellt bättre rening men till en mycket högre kostnad, säger han.

”Att samla upp förorenat vatten låter som en bra idé”, säger Olle Falgén som själv bor vid Järla sjö och brukar bada nedanför Ekudden. Att sjön dessutom får en till badbrygga tycker han är bra: ”Det är ont om platser att bada”. Foto: Stefan Källstigen

 

Fakta

Ska vara klart 2022

Järlasjöns ekologiska status räknas i dag som måttlig.

Övergödning på grund av utsläpp av dagvatten är det största problemet.

Målet med kommunens nya satsning är att höja sjöns ekologiska status och samtidigt underlätta för rekreation och bad.

Totalkostnaden för åtgärderna beräknas till 67 miljoner kronor.

Kommunen räknar med att statsbidrag ska täcka en del av detta. Dessutom kommer privata markägaren Atrium Ljungberg stå för två miljoner.

Senast år 2022 ska skärmbassängen och bryggan vara på plats.

Källa: Nacka kommun
Visa merVisa mindre