”Jarlabankes runsten borde flyttas till Täby”

För fyra hundra år sedan hittades Jarlabankes runsten vid Danderyds kyrka. Nu höjs röster om att den bör få komma hem till Täby, andra menar att bevisen inte är tillräckligt starka för att den överhuvudtaget hör hemma där.

  • Publicerad 15:34, 27 jun 2018

”Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han levde, och han gjorde denna bro för sin själ, och han ägde ensam hela Täby”

Så står det på den tusen år gamla runsten som står till vänster om porten till Danderyds kyrka. På den platsen har den stått sedan 1915, men nu höjs det röster om att egentligen hör hemma i Täby – närmare bestämt vid Jarlabankes bro.

– Ja, det är klart att vi vill ha tillbaka den. Det står ju att han ensam ägde hela Täby och det finns flera runstenar här med samma skrift. Vi tror att det är Jarlabankes förlorade runsten, säger John-Erik Larsson, ordförande i Täby hembygdsförening.

Erik Andersson (M) vill gärna se att Jarlabankes runsten återgår till Täby.

Nått politiska höjder

De lyfte frågan om runstenen under Runrikets dag tidigare i maj. Och det drog till sig uppmärksamhet från högsta politiska håll.

– När jag förstod att en av Jarlabankes runstenar står i Danderyd så tänkte jag att den borde få komma hem till Täby. Det är inte ovanligt att andra länder kräver tillbaka sina nationalklenoder från museer och dylikt. Vi borde kunna titta på något liknande i den här frågan, säger Erik Andersson (M) som kandiderar till ordförandeposten i kommunstyrelsen.

Församlingen redo att släppa

Danderyds kommun säger de att överhuvudtaget inte diskuterat frågan och än mindre tagit ställning om den ska flyttas eller inte.

Den ska inte stå där, den hör hemma i Täby.

Kyrkovärden Astrid Roos Ydell

När vi ringer till Danderyds församling får vi veta att kyrkovärden Astrid Roos Ydell är den som vet allt som är värt att veta om kyrkans historia. Hon är ute på en båttur i skärgården när vi får tag på henne via en blåsig telefonlinje.

– Ja, den runstenen ja. Den ska inte stå där, den hör hemma i Täby.

Så här står det om runstenen. Men Riksantikvarieämbetet menar att det är orimligt att den flyttas till Täby. Foto: Åsa Sommarström

Historien om runstenen går längre tillbaka än till 1915. I Upplands runinskrifter från början av 1940-talet framgår det att stenen fungerade som tröskelsten åt kyrkans södra kyrkodörr redan under 1600-talet. Det står också att stenen genom åren både slagits sönder och murats in i kyrkan. Det var under en kyrkoreparation 1915 som den flyttade ut till dagens plats.

”Det är orimligt att flytta stenen”

Runforskaren Magnus Källström

Stöter på patrull

Hos Riksantikvarieämbetet stöter förespråkarna av en flytt på patrull.

– Det är orimligt att flytta stenen, säger runforskaren Magnus Källström.

Han menar att det bara är ett antagande att stenen en gång stått i Täby.

– Vi kan följa stenen tillbaka till 1600-talet och det enda vi vet är att den hittats vid Danderyds kyrka.

Men runskriften om Täby då? Den är väl tydlig?

– Det är mycket möjligt att den en gång varit rest vid Jarlabankes bro i Täby. Men det finns namnkunniga arkeologer som tror att Jarlabanke kan ha flyttat ut stenarna för att märka ut sitt territorium. Det finns flera exempel i Uppland på att runstenspar med samma inskrift placerats långt i från varandra.

Han säger att det skulle vara snudd på historieförfalskning att flytta stenen.

Svårt och dyrt att flytta

Den formella makten att besluta om runstenar ligger hos Länsstyrelsen – även där är man skeptisk.

– De kan givetvis skicka in en ansökan. Men generellt är vi väldigt restriktiva med att flytta runstenar om det inte finns en risk att de skadas. Och den här har funnits på platsen i över fyra hundra år, säger antikvarie Sofia Andersson.

Det är heller ingen billig historia att flytta en runsten, det kan gå på långt över trettio tusen kronor. De skulle också behöva ange det ursprungliga läget för var stenen stod.

– Annars finns risken att man bara flyttar stenen till ännu ett nytt läge.

Jarlabankes bro i Täby. Det är alltså här många menar att runstenen i Danderyd egentligen hör hemma.

Står fast vid sin åsikt

När Mitt i återkommer till Hembygdsföreningen och berättar om utsikterna för flytta stenen står de fast vid åsikten att stenen bör flyttas.

– Det är mycket märkligt att de säger så. Vår hållning i föreningen är att det finns tillräckligt starka indicier för att stenen stått vid Jarlabankes bro. Vi vet att det saknas stenar och att man använt runstenar som byggnadsmaterial i kyrkor. Och mig veterligen finns det inga dokument som visar att Jarlabankes ägor sträckt sig så långt som till Danderyd, säger John-Erik Larsson.

Ska ni skicka in en ansökan om en flytt?

– Vi har inte kommit dit än, vi får se.