Järfällas snyggaste byggnad utses – här är de nominerade

Kommuninvånarna har sagt sitt, nu är det upp till politikerna att avgöra vilken byggnad som ska få byggnadsmärket för 2018 och 2019.

  • Publicerad 13:00, 17 dec 2019

För femte året i rad ska årets byggnadsmärke i Järfälla utses. På tisdagskvällen sammanträder miljö- och bygglovsnämnden för att bestämma vilka byggnader som är snyggast i Järfälla.

”Handlar om stadsbilden”

Priset kan gå till nya byggnader och anläggningar – eller renovering av kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla byggnader och anläggningar.

– Ibland kan en byggnads styrka vara att den står alldeles ensam, men i en ort som Järfälla, som är väldigt tätbebyggd så handlar det mycket om statsbilden också, säger Lars Bergstig, ordförande i miljö- och byggnadslovsnämnden (L).

”Bra betyg”

I år kommer två byggnader prisas, eftersom det inte blev någon utdelning förra året. Järfällaborna fick vara med att nominera byggen, och nu har fyra byggnader för respektive år nominerats av en beredning. Flera förslag kom in från allmänheten.

– Det är ett bra betyg för byggnadskulturen i Järfälla kommun, säger Lars Bergstig, ordförande i miljö- och byggnadslovsnämnden (L).

Vinnaren får en plakett att sätta på byggnaden, ett diplom och erkännandet som årets byggnadsmärke och i januari får vinnaren komma till fullmäktige för att ta emot priset.

Här är de nominerade byggnaderna 2018

Paraden

Foto: Måns Berg

Motivering: Paraden har arkitekterna lyckats skapa en värdig fond mot ett publikt torg som lyfter rummet och stärker torget som offentlig plats. Byggnaden har ett skarpt och modernt uttryck i klassisk form och anspelar på renässansens indelning av fasaden med kraftig sockelvåning och avvikande takvåning. Moderna stålkonstruktioner i geometriska former accentuerar fasaden och anpassar balkongernas möte med torget.

Den vita terrassosockeln andas elegans och sjunker i sin höjd när fasaden lämnar torget för att ytterligare ge tyngd åt vad som är viktigt på platsen. Kulören länkar oss bakåt i historien till Konserthuset vid Hötorget, även det en stark och tydlig fond till en publik plats.

Gården är väl omhändertagen med tydliga rum för lek, vila och umgänge och bjuder på spännande detaljer i dagvattenhanteringen.

Kallhälls torg

Foto: Mitt i

Motivering: Omdaningen av Kallhälls torg har skapat ett väl inramat stadsrum, något som tidigare saknades då torget i princip bara rann ut i en parkering.

Numera skapar Folkets Hus, med sin låga volym i mänsklig skala en fin fond i ena ändan av torgrummet och avskiljer parkeringen. På motsatt sida möter Kallhälls nya station väl upp.

En omhändertagen markbehandling och nya skulpturer som accentuerar torgets betydelse som mötesplats för alla och bidrar till att ge en tidigare anonym plats en egen karaktär och skapar en naturlig mötesplats för människor i området.

Kopparvägens förskola

Foto: Winge Byggnad AB

Motivering: Ett lyckat exempel på när funktion få genomsyra arkitekturen. Förskolan har en lekfull gestaltning i både färg, form och fönsterplacering som visar på ett tydligt barnperspektiv. Förskolan och förrådet i samma utförande, kan ses som ett storasyskon och lillasyskon vilket förstärker lekfullheten.

Taket med en tvärställd lutning mot gården gör sedumen synlig och ger gården en grön fond samtidigt som det ger volymen en spännande form.

Kvarteret Mjölnaren

Foto: Järfälla kommun.

Motivering: En fin och väl avvägd skala karaktäriserar kvarteret Mjölnaren. Huset andas proportionalitet och genomtänkt arkitektur. Teglet i fasaden är inte bara en lekfull och intressant mix av olika naturliga kulörer, utan får styra detaljerna som i sockelvåningen där en liten förskjutning kan ses som en liten elegant gest men som ger ettstort genomslag.

Balkongerna tar steget från standardlösning till att bli en integrerad del av husets arkitektur. Välvda balkonger i hörn står som en mjuk kontrast till teglets fyrkantighet och mot den mer publika gatan finner vi både grundare och infällda balkonger för ett mer stadsmässigt intryck.

Den mer privata gården mellan husen avskiljer sig från gatan med väl bearbetade nivåskillnader.

Källa: Järfälla kommun.

Här är de nominerade byggnaderna 2019

Stallet Säby

Foto: Järfälla kommun

Motivering: Det nya stallet i Säby är ett exempel på genomtänkt arkitektur som tar in sin omgivning men inte låter sig slukas av den. Stallet lånar den traditionella ladans proportioner och kulör men har en modern tolkning i gestaltningen, främst genom den liggande lockläckten och monokrom färgsättning. Volymen är något oregelbunden, men detta hålls samman genom att taket förblir i samma vinkel.

Placeringen av den nya byggnaden fungerar väl och känns naturlig i sin tvärställdhet mot befintligt stall.

Husen vid Nybergstorg

Foto: Kontur arkitektkontor

Motivering: Förskolan är utformad med en kvadratisk, riktningslös plan i fyra volymer vars mellanrumsliga släpp leder till en centralt placerad ljusgård.

Arkitekterna har formulerat ett tydligt koncept som förstärker funktionen på ett positivt sätt. Byggnaden landar fint in i sin omgivning och smälter stundtals ihop med naturen. Förskolan är ett bra exempel på hur gamla byggnadssätt på ett intressant sätt kan omtolkas till modern, framåtblickande arkitektur. Man har jobbat i alla skalor, de stora volymerna, mellanskalan med spjälor och slutligen fina detaljer. Det finns en genomtänkt länk mellan det yttre och inre i form av riktningar och materialval.

Tillbyggnad av Ryttarstugan

Foto: Järfälla kommun.

Motivering: Med den klassiska ladans proportioner och en samtida gestaltning utgör tillbyggnaden ett bra exempel på hur ett gammat hus som inte uppfyller den moderna människans behov, kan få nytt liv och tillsammans skapar volymerna en ny, inramande rumslighet på gården.

Taket i sin ljusa aluzink-behandling ter sig dock något dominant medan fasaden i falurött gör allt för att passa ihop med Ryttarstugan.

Byggtekniskt är det en fin byggnad som är väl utförd i sina detaljer och arkitekterna har gjort en bra ansatts att komplettera en kulturmiljö.

Almarevägens förskola

Foto: Järfälla kommun

Motivering: Förskolan är utformad med en kvadratisk, riktningslös plan i fyra volymer vars mellanrumsliga släpp leder till en centralt placerad ljusgård.

Arkitekterna har formulerat ett tydligt koncept som förstärker funktionen på ett positivt sätt. Byggnaden landar fint in i sin omgivning och smälter stundtals ihop med naturen. Förskolan är ett bra exempel på hur gamla byggnadssätt på ett intressant sätt kan omtolkas till modern, framåtblickande arkitektur. Man har jobbat i alla skalor, de stora volymerna, mellanskalan med spjälor och slutligen fina detaljer. Det finns en genomtänkt länk mellan det yttre och inre i form av riktningar och materialval.

Källa: Järfälla kommun.