Järfälla har högst andel skolkare i länet. Var tredje elev har fått indraget bidrag. Foto: Mostphotos

Järfällas gymnasister värsta skolkarna

Järfällaeleverna har satt kommunen på en osmickrande tredjeplats på svenska skolktoppen. Järfälla har också högst andel skolkare i länet. Nästan var tredje elev har fått studiebidraget indraget på grund av skolk, enligt CSN.

  • Publicerad 11:06, 12 jul 2018

Generellt har andelen elever i Sverige som skolkar ökat, enligt Centrala studiestödsnämnden (CSN), som betalar ut studiemedel. Högst andel skolkare i länet finns i Järfälla kommun. Faktum är att Järfälla kommun utmärker sig även på riksnivå – med sin negativa tredjeplats på kommunernas skolktopp.

Järfällaelever värsta skolkarna

Förra läsåret hade nästan var fjärde gymnasist i Järfälla så pass hög frånvaro att studiebidraget drogs in. Resultatet efter årets läsår är att skolket har ökat ännu mer. Nästan en av tre elever fick indraget studiebidrag under läsåret, vilket innebär att andelen ogiltig frånvaro i kommunens skolor ökat till 29,8 procent.

Stockholmskommunen Danderyds gymnasieelever hamnar i gruppen med lägst ogiltig frånvaro – nästan inget skolk alls. Gymnasisterna i Upplands Bro hamnar också långt ner på skolktoppen.

Järfälla på skolktoppens tredjeplats

Däremot är andelen elever som fått indraget studiebidrag i Upplands Väsby nästan lika hög som i Järfälla kommun. I Upplands Väsby har andelen med indraget studiebidrag legat högt de senaste tre läsåren, medan det i Järfälla skedde en markant ökning de senaste två.

Högst upp på skolktoppen i landet ligger kommunerna Kungsör i Västmanlands län och Torsås i Kalmar län. Järfällas elever skolkar bara marginellt mindre än där.

Fler pojkar skolkar

Betydligt fler pojkar än flickor skolkar. Det är också en högre andel skolk inrapporterat från friskolor jämfört med kommunala gymnasier. Totalt sett har fler än var tionde gymnasist i länet fått studiebidraget indraget på grund av för mycket frånvaro, det visar CSN:s statistik. Det är högst andel i Sverige och rikssnittet ligger på 8,5 procent.

CSN: Rekordökning

Under läsåret fick 27 800 gymnasieelever i Sverige studiebidraget indraget på grund av skolk. Det är en rekordökning, enligt CSN.

– Vi ser en stor ökning av andelen med indragna studiebidrag i gruppen utländska medborgare. Det har även fått genomslag på den totala andelen, uppger Andreas Dahlkvist, utredare hos CSN i ett pressmeddelande.

En av tio hamnar hos Kronofogden

Knappt hälften av de som får studiebidraget indraget får återkrav. Fler än var tionde klarar då inte av att betala tillbaka utan hamnar hos Kronofogden, enligt CSN.

Fotnot: Gymnasieskolorna har till uppgift att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN.