Karies. Drabbar över fem procent av Järfällas 3-åringar. Foto: Mostphotos

Järfällas barn över länets kariessnitt

5,2 procent av Järfällas 3-åringar har kariesskadade tänder. Det visar Region Stockholms rapport om tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2020.

  • Publicerad 07:15, 12 aug 2021

Endast två av länets 26 kommuner har en högre andel 3-åringar med karies och Järfällas notering 5,2 procent är klart över länssnittet på 3,6 procent.

Även bland 19-åringar ligger Järfälla över snittet i länet när det gäller kariesskadade tänder – 57,3 procent jämfört med 54,5 procent.

Skillnaden mellan pojkar och flickor är mycket liten. Däremot har socioekonomiska villkor stor betydelse för barns och ungas tandhälsa vilket avspeglar sig i klara skillnader mellan olika geografiska områden, enligt Region Stockholms rapport.