Kritisk. Peter Johansson, verksamhetschef vid Vibblaby vårdcentral, säger att de vill ta hand om sina egna patienter. Foto: Erik Lejdelin

Järfällaläkare leder upprop mot 1177:s nya krav

Peter Johansson, verksamhetschef på Vibblaby vårdcentral, leder ett upprop mot 1177:s nya regler som innebär att vårdcentraler tvingas ta emot olistade patienter.

  • Publicerad 07:55, 20 nov 2021

Låt oss ta hand om våra egna patienter.

Den första november fick vårdcentralerna nya krav. De tvingas upplåta tider åt 1177 Vårdguiden som då kan boka in patienter direkt i vårdcentralernas kalendrar. Syftet är att patienten så snabbt som möjligt ska få vård, och på så vis avlasta akutsjukvården.

Men flera är starkt kritiska till de nya reglerna.

– Konsekvensen för oss är att vi helt plötsligt måste ta hand om fler patienter än de som är listade hos oss. Det blir en ökad belastning för hela mottagningen, säger Peter Johansson, läkare och verksamhetschef på Vibblaby vårdcentral i Järfälla.

Leder ett upprop

I ett upprop och i ett brev riktat till regionen pekar han på en rad problem som de nya reglerna innebär, enligt läkaren. Hela tanken med listning och namngiven husläkare faller sönder och samman, menar han.

– Den andra stora konsekvensen för hela samhället är ökad smittspridning. Vi har fått flera exempel på hur patienter med infektionssjukdomar fått åka kollektivtrafik för att ta sig till en vårdcentral långt hemifrån. Dessutom har de då blandats på mottagningen med patienter som inte varit infekterade.

Vill förenkla för patienten

Regionen säger att syftet är att förenkla för patienten och se till att de får en tid så snabbt som möjligt. Vårdcentraler har tre tider i veckan som de ska dela med 1177.

– Vid akut behov av vård gäller inte listning för vårdcentral. Patienten bör i första hand hänvisas till den mottagning där patienten är listad men har rätt att söka vård i rätt vårdform enligt Hänvisningsstödet i hela regionen, säger Christoffer Bernsköld, enhetschef i allmänmedicin hos regionen.

Christoffer Bernsköld säger också att alla mottagningar ska kunna hantera sin verksamhet på ett smittsäkert sätt.

Kritisk. Peter Johansson, verksamhetschef på Vibblaby vårdcentral, säger att de uttryckt sina farhågor till hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm utan att få gehör. Foto: Erik Lejdelin

Här är de nya kraven

Sedan den 1 november har vårdcentralerna nya krav om att upplåta tre tider i veckan som 1177 Vårdguiden på telefon (VPT) kan boka in patienter på.

Syftet är att patienter ska känna sig trygga med att få en läkartid om de ringer 1177 och inte ta sig till de hårt belastade akutmottagningarna i onödan.

Regionen säger att man använder sig av Hänvisningsstödet och det omfattar brådskegraderna skyndsamt och närmsta dygnet. Vid akut behov av vård gäller inte listning för vårdcentraler.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre