Järfällahus: Anställda larmar om arbetsmiljön

Nästan hälften av de anställda på Järfällahus har skrivit under ett brev där de kräver en utredning av arbetsmiljön på företaget. Anställda som Mitt i Järfälla talat med berättar om ”systematisk utfrysning”, om kollegor som förbjuds tala med varandra, och om en VD som är ”väldigt tydligt med vilka hon inte tycker om”.

  • Publicerad 16:03, 8 nov 2017

I ett brev till kommunstyrelsens ordförande, och styrelsen på Järfällahus, kräver anställda på kommunens bostadsbolag att en utredning görs om missförhållanden inom bolaget.

Sammanlagt 27 personer – nästan hälften av de anställda på företaget, har undertecknat brevet. Brevet hänvisar till ”oro och spänt arbetsklimat”. Vidare står att situationen av ”oroväckande många anställda idag upplevs som negativ och kränkande”.

”Får de veta att vi pratat med pressen så ligger vi illa till”

Mitt i Järfälla har talat med två medarbetare, som båda vittnar om stora problem med hur verksamheten bedrivs.

– Inga namn, för då ryker vi från företaget direkt. Får de veta att vi pratat med pressen så ligger vi illa till, säger en av de anställda.

Enligt båda de anställda Mitt i Järfälla talat med började arbetsmiljön kraftigt att försämras från och med att Malin Söderman tillträdde som VD i början av året.

– Hon är väldigt tydlig med vilka hon tycker om och inte tycker om. Många beslut tas som påverkar anställdas arbete utan att ha dialog med personen i fråga. Antingen pekas det med hela handen, eller så görs det bakom ryggen på de anställda, säger samma person.

Påstår att kollegor förbjuds tala med varann

Samma anställda berättar om kollegor som fått förbud att tala med varandra och om en miljö där anställda av rädsla håller tyst. Den andra anställda ger en liknande bild, men säger att hen själv inte blivit utsatt för någon kränkande behandling.

– Men jag har sett flera personer som blivit drabbade av systematisk utfrysning, och hört om lönesamtal som resulterat i ingen löneökning. Tjänster görs om för att personer ska säga upp sig. Man känner sig oönskad på arbetsplatsen, säger hen.

”En allmän otrygghet”

Båda de anställda berättar om att ledningen ena dagen berättat om att ledningsgruppen är komplett, och att arbeta efter gemensamma mål – en vecka senare fick en person ur ledningsgruppen lämna jobbet bara över dagen, utan att ta avsked av kollegor.

– Det skapar väldigt mycket frågor, för ingen vet varför. Vi fick ingen chans att prata med människan. Det skapar en allmän otrygghet, säger den andra anställda.

Under den senaste tiden har en extern utredning genomförts, men ännu har inget resultat presenterats. Båda medarbetarna Mitt i Järfälla pratat med säger att de är oroliga för att resultatet ska sopas under mattan.

Mitt i Järfälla har sökt Järfällahus VD Malin Söderman och väntar på svar.

 

Fakta

Järfällahus

Järfällahus AB (JHAB) är kommunens helägda bostadsbolag. Sammanlagt äger och förvaltar JHAB över 5000 bostäder och nästan 500 kommersiella lokaler i Järfälla. Nästan 80% av Järfällas hyresgäster bor i bostäder som förvaltas av JHAB. Omkring 60 personer är anställda på bolaget.