Järfälla utreder hemtjänstföretag

Stockholm stad har sagt upp avtalet med ett privat hemtjänstföretag och pekar på flera brister. Bolaget har även ett avtal med Järfälla kommun.

  • Publicerad 15:41, 3 mar 2014

Nyligen avslöjade tidningen Metro att Stockholms stad skulle säga upp ett avtal med ett privat hemtjänstföretag som inte hade hållit vad det lovat.

– Våra äldre har inte fått de timmarna som vi har beställt och betalat för. Det är ett väldigt allvarligt avtalsbrott. Dessutom har vi fått in en rad klagomål från anhöriga. Enligt en klausul har vi rätt att säga upp avtalet, säger Raili Karlsson, avdelningschef vid Stockholms äldreförvaltning.

Upptäckten ledde till ytterligare kontroller hos några av de äldre.

Vissa brukare hade inte fått rena lakan på flera månader.

Andra hade inte fått de timmar hjälp som var beställda och fakturerade för.

Bristerna räckte för att staden skulle säga upp avtalet med utföraren. Uppsägningen gäller från den 22 juli i år.

Den person som är informationsansvarig vid företaget menar att uppsägningen är baserad på missförstånd.

– Vi har inte fått tillfälle att prata med äldreförvaltningen i Stockholm innan uppsägningen. Rapporten fick vi först två dagar senare, säger han.

Samma bolag har även avtal med Nacka, Lidingö, Solna, Sundbyberg och Järfälla. När Lokaltidningen Mitt i begär ut klagomål i Järfälla mot det aktuella företaget blir svaret att inga klagomål har kommit in det senaste året.

Det finns ändå anledning att göra extra kontroller, menar socialdirektören Johan Bergman.

– De här uppgifterna är inget som får oss att vidta direkta åtgärder mot det aktuella företaget. Däremot kommer vi att göra extra kontroller av tidsrapportering och annat, säger han.

Rutinmässiga kontroller av de privata utförarna i Järfälla pågår, men som det ser ut just nu är Johan Bergman inte orolig.

– Vi har än så länge inte haft någon anledning att oroa oss, men skulle vi upptäcka brister så vidtar vi självfallet åtgärder.

Skulle vi upptäcka brister så vidtar vi självfallet åtgärder.Johan Bergman, socialdirektör