Husrum. I Järfällas evakueringsbostäder bor 104 personer i dag. Sammanlagt bor cirka 450 ukrainska flyktingar i Järfälla. Foto: Privat

Järfälla tar höjd för fler flyktingar

34 400 ukrainska flyktingar har hittills kommit till Sverige. I dag bor cirka 454 av dem i Järfälla.

  • Publicerad 07:15, 9 maj 2022

I dag bor 104 personer i något av kommunens två evakueringsbostäder. Cirka 350 personer bor i eget boende, alltså hos släkt, vänner eller personer som anmält att de kan ta emot flyktingar.

I nuläget är det svårt att veta hur många som väntas. Migrationsverkets tidigare prognos beräknade att 76 000 flyktingar från Ukraina skulle anlända fram till 1 juni. Då skulle Järfälla ta emot 496 personer.

Men en ny prognos beräknar att 80 000 flyktingar kommer till Sverige i år, vilket innebär en minskning.

– Det har skett en nedjustering. Det flyr inte lika många människor i dag och sedan ser vi en tendens att folk väljer att åka tillbaka. Samtidigt tar vi höjd för att det kan komma ytterligare flyktingar, säger Alexander Rejsic, säkerhetschef i Järfälla.

Migrationsverkets prognos

I Migrationsverkets tidigare prognos (13 april) beräknades 76 000 personer komma till Sverige fram till 1 juni – 496 personer till Järfälla.

Den nya prognonsen (27 april) visar att 80 000 personer beräknas anlända under hela året.

Källa: Migrationsverket

Visa merVisa mindre

40 barn i skolan

För de ukrainska flyktingar som bor i evakueringsboenden har kommunen ansvar för mat, boende och aktiviteter. För de i eget boende gäller inte samma ansvar.

– Där har vi ansvaret för barnen att få en plats i skola eller förskola.

Sedan några veckor tillbaka har cirka 40 barn blivit antagna till en förberedande skolklass för att börja grundskolan. Kommunen har, enligt massflyktsdirektivet, en lagstiftad skyldighet att erbjuda skolgång.

– Däremot är det annorlunda med de barn som bor i kommunen evakueringsboende, eftersom vi inte vet om de kommer att flyttas vidare. De flesta av de barnen går i skolan på distans.