Eva Ullberg (S) och Emma Feldman (M) är kritiska till Katarina Luhrs (Mp) och Stockholms stads planer på ett värmeverk i Lövsta. Foto: Läsarbild Socialdemokraterna / Stefan Källstigen / Miljöpartiet

Järfälla och Stockholm i dispyt om Lövsta: ”Vi ser risker”

Lövstaverket skapar spänning över kommungränsen. I Järfälla är politikerna överens i sin kritik mot projektet – men Stockholms stad har inga planer på att ändra placeringen av verket. – Det finns ingen plan B till placeringen av Lövstaverket, säger Katarina Luhr (Mp), klimatborgarråd i Stockholm.

  • Publicerad 17:27, 12 aug 2019

Det planerade kraftvärmeverket i Lövsta fortsätter röra upp känslor. Tidigare har bland andra boende i området och Naturskyddsföreningen klagat på projektet.

Skarpast i sin kritik har kanske Norrvatten varit. Företaget driver Görvälnverket, som ligger bara fyra kilometer ifrån platsen där Lövstaverket ska stå.

”Det finns stora risker för kontamineringar”

De menar att bygget och driften av Lövsta skulle äventyra vattenkvalitén i Mälaren och därmed riskera kontaminera dricksvattnet för de drygt 600 000 människor som får sitt vatten från Görväln.

I Järfälla, som angränsar strax norr om Lövsta, delar samtliga politiska partier Norrvattens oro. I somras riktade de gemensam kritik till Stockholms stad i ett yttrande.

–  Vi tycker inte placeringen är bra. Vi delar Norrvattens bild, att det finns stora risker för kontamineringar av dricksvattnet, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Järfällas partier eniga i kritiken

Hon menar att frågan om vattenkvalitén måste utredas närmre, men också att det finns problem med vad Lövsta skulle göra med reakreationsmöjligheterna i området. I närheten finns ett naturreservat med höga kultur- och naturvärden.

Hon får medhåll av oppositionsrådet Eva Ullberg (S).

–  Vi är helt överens här. Vi har också riktat kritik mot att man inte utrett frågan om buller, säger hon.

Lövsta ska göra Stockholm fossilfritt

År 2022 stänger man kolkraftverket i Värtan i Stockholm, som en del i arbetet med att bli en fossilfri stad. Och ska man mäkta med det är Lövsta en avgörande pusselbit, menar Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr (Mp).

– Det handlar om att klara energiförsörjningen i Stockholm, när vi växer så kraftigt. Och då har Stockholm stad pekat ut det här området för att bygga ny infrastruktur, säger hon.

Det finns en del som talar för Lövsta som lämplig plats för kraftvärmeverket, menar Katarina Luhr. Det är ett område där det redan finns tung industri och hela Lövstakullen är en gammal soptipp.

– Det finns inte så många sådana platser kvar i Stockholm där man kan bygga för framtida infrastruktur.

”Finns ingen plan B”

Det finns inga alternativ till Lövsta, menar hon.

– I dagsläget finns det ingen plan B. Att hitta andra platser är väldigt svårt.

Men det finns alltså även problem. På den gamla soptippen skedde tidigare dekonstruktion av farligt avfall, vilket lämnat höga halter av farliga ämnen i marken och sjöbottnen.

Tanken på att bygga och driva ett kraftvärmeverk, och göra transporter på Mälaren, är det som skrämmer Norrvatten och grannkommunen.

Men på den punkten är Katarina Luhr överens med Järfällapolitikerna: Mälarens vatten får inte äventyras.

Vattenkvalitén en deal breaker

Stockholms stads miljöförvaltning riktade också nyligen kritik mot projektet för att riskerna med förorenat dricksvatten inte utretts ordentligt.

– Vattenkvalitén går ju först. Det vi säger är att man måste kunna visa att man inte kommer göra dricksvattnet sämre innan man börjar bygga anläggningen, säger Katarina Luhr.

Kommer man slopa Lövstaplanerna om det visar sig att vattenkvalitén inte går att garantera?

– Ja, då skulle man nog behöva börja om helt från början och se över hur vi löser energiförsörjningen i hela Stockholm. Men de här gifterna i marken måste ju åtgärdas ändå förr eller senare och jag är ganska övertygad om att man kommer hitta lösningar. Det vi säger är att vi vill se att man hittat dem innan man sätter igång med bygget.

”Förutsätter att man gör alla analyser”

Kritiken från miljöförvaltningen har gjort att Stockholm Exergi, bolaget som ska bygga kraftvärmeverket, har skjutit upp sin ansökan om miljötillstånd till september.

Beskedet välkomnas av politikerna i Järfälla.

– Jag är glad att Stockholm uttrycker ett behov att utreda vidare, säger Eva Ullberg (S).

Även Emma Feldman vill se att frågan utreds ordentligt.

– Vi förutsätter att man gör alla de analyser man behöver, säger hon.