Avvecklingen av Tallbohovs högstadium klubbades tidigare i vår. Nu är det klart att musikklasserna också flyttar. Foto: Stefan Källstigen

Järfälla musikklasser flyttar till Fjällenskolan

Musikklasserna flyttar från Tallbohov efter nästan 30 år. Nu får Fjällenskolan ta över klasserna som haft svårt att locka till sig elever.

  • Publicerad 08:51, 11 okt 2021

Fjällenskolan är positiva till flytten och nu är planen att försöka få fulla klasser.

I våras beslöt politikerna att högstadiet på Tallbohov läggs ner. Från och med höstterminen 2022 flyttar alla elever ner till Kvarnskolan.

Sedan dess har frågan om Järfällas musikklasser, som funnits i skolans lokaler, hängt i luften. Men nu har politikerna i barn- och ungdomsnämnden klubbat ett beslut.

Hela skolan ska flyttas till Fjällenskolan i Viksjö.

– Det är förvaltningens förslag som vi har sagt ja till, säger Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Musikklasserna, som omfattar årskurserna fyra till nio, har i dag bara 48 elever. Skolan måste locka fler elever för att "betraktas som en rimlig verksamhet att satsa på", enligt förvaltningen.

Skulle främja integrationen

Utöver flytten till Fjällenskolan utreddes alternativet att bevara årskurserna fyra till sex på Tallbohov och flytta högstadiet ner till Kvarnskolan. Fördelen med det alternativet är dels närheten till pendeltåget men också de ökade chanserna för integration. En av anledningarna till att musikklasserna placerades på Tallbohov för snart 30 år sedan var att främja integrationen i kommunen.

Men enligt utredningen har få elever från andra kommundelar sökt sig till musikklasserna och effekten har blivit marginell. Kvarnskolan är inte heller särskilt sugen på att ta emot musikklasserna på grund av de låga elevantalet.

– Jag hoppas att de eleverna som i dag går i musikklasserna vill söka sig till Fjällenskolan och att det på så vis främjar integrationen.

Få söker sig till musikskolan

Huvudsyftet, säger Nikoletta Jozsa, är att få en konkurrenskraftig musikskola. För sanningen är att de flesta söker sig till musikskolor utanför kommunen.

– Vi vill gärna ha våra elever hos oss. Fjällenskolan är positiv till flytten och nu är planen att försöka få fulla klasser.

Gav man musikklasserna tillräckliga förutsättningar på Tallbohov?

– Ja, det tycker jag. De hade fina lokaler och man marknadsförde sig på olika sätt. Bland annat genom luciatåg och julsånger.

Socialdemokraterna yrkade på en återremiss. De var kritiska till att Tallbohovs högstadium avvecklades från första början och ansåg att styret inte gett musikklasserna tillräckliga ekonomiska förutsättningar.

– Den här verksamheten måste få kosta, säger oppositionsrådet Eva Ullberg (S).

Men skolan lyckades ju inte attrahera tillräckligt många elever?

– Det har varit problematiskt. Men nu har vi en samsyn att musikklasserna ska finnas kvar, och då är det olyckligt att man placerat klasserna där det inte finns några bra kommunikationer. Nu kommer upptagningsområdet bli mycket snävare.