Våld i nära relationer börjar ofta med ett kontrollerande beteende. Foto: Mostphotos

Järfälla kvinnojour – kamplust och varm famn

Ge mors dag en dos av kamp, så att frågan om våld i nära relationer blir en ännu tydligare del av samhällsdebatten. Det tycker ”Anna”, som arbetar på Järfälla Kvinnojour och ofta möter mödrar som tvingas ta barnen och fly från en våldsam partner.

  • Publicerad 06:44, 20 maj 2018

Den 27 maj är det mors dag. Blommor på sängen, gulliga teckningar och varma kramar.

Men dagen borde också vara en dag för kamp. Precis som Internationella kvinnodagen blivit. Det tycker en av de som arbetar på Järfälla Kvinnojour.

För att inte äventyra verksamheten och det skyddade boendet kan hon inte träda fram med namn eller bild, men vi kan kalla henne för Anna.

– De här frågorna måste i ännu större utsträckning bli en del av samhällsdebatten. Vi måste våga fråga, våga se.

Subtila signaler

Anna säger att det kan vara svårt för omgivningen att tyda de subtila signalerna på att något är fel.

Det här är dock signaler som Anna berättar att hon numer ser överallt.

– Jag är mer öppen för de utsatta. Andra människor kanske inte ser, eller ser men vågar inte fråga. Men man måste våga fråga, säger hon. 

Det kan handla om att kompisen inte längre vill hänga med på fest och sakta drar sig undan från all social samvaro. Då är det läge att fråga, säger Anna.

Kvinnojouren i Järfälla  har funnits sedan 1982 och är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. De har dels ett skyddat boende, dels en stödtelefon och

öppen stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor.

Till stödtelefonen kan våldsutsatta kvinnor, anhöriga och yrkesverksamma ringa för att prata om våldet.

– Det ringer även en hel del anhöriga till oss, berättar Anna.

Viktigt med bearbetning

Kvinnojouren i Järfälla har fyra anställda och 11 volontärer. Det är tufft att få ekonomin att gå ihop, men med en hel del uppoffringar så går det. Man jobbar också aktivt för att få få fler volontärer och medlemmar och har just avslutat en liten kampanj på facebook som verkar ha gett bra utdelning.

– Medlemsavgiften är inte stor, men lite ger det. Och vi fick också in en hel del bidrag under kampanjen, säger Anna.

Trots att jouren har det tungt ekonomiskt och är helt beroende av bidrag från kommun och andra instanser, tycker Anna att den ideella formen är viktig.

Det kan vara lättare att söka sig dit och be om hjälp än att behöva gå till en myndighetsperson och berätta om sin situation.

Men det är ett tungt arbete som kräver en hel del jobb med den egna bearbetningen. Därför går personalen i handledning och har ofta träffar där de pratar om sin arbetsvardag.

– Självklart är det tungt att jobba med det här men vi får utbildning och hjälp att hantera jobbet. Och vi kan ju gå hem och leva våra liv, vi har inte varit utsatta för det vi hör, säger Anna.