Vision. Så här är visionen att husen ska se ut från Växthusvägen sett. Foto: Illustration Vera Arkitekter

Järfälla kritiska mot byggplaner i Västerort

Järfällas politiker riktar skarp kritik mot Stockholms stads planer på att bygga 240 hyresrätter vid Växthusvägen, och uppmanar staden att börja om från början.

  • Publicerad 08:59, 17 jun 2020

Det är ett mycket dåligt förslag och de borde börja om helt från början.

Vi har tidigare skrivit om Stockholms stads planer på att bygga 240 hyresrätter i femvåningshus på Växthusvägen i Hässelby villastad, som nu är ute på samråd. Det hela har upprört många Skälbybor, då bostäderna planeras ligga precis på kommungränsen. Även Järfällas politiker ifrågasätter stadens planer.

Idag utgörs marken av ett skogsparti, som ligger mellan radhus- och villagatan Polarisvägen i Skälby, och trafiken på Växthusvägen.

– Vi ser det som djupt olämpligt att man bygger ett höghus precis intill ett villaområde och en förskola som använder det här som del av sin gård, säger Dan Engstrand (M), kommunalråd i Järfälla.

Området fram till kommungränsen har enligt Järfällas översiktsplan en "bibehållen karaktär", medan det i Stockholms stads översiktsplan pekas ut som ett potentiellt urbant stråk.

I Järfälla kommuns utredning som ska skickas som remissvar i samrådet, pekar de på att staden inte utrett översvämningsriskerna ordentligt, att trafiksituationen inte är tillräckligt utredd och att byggplanerna påverkar stadsbilden för närboende.

– Det är ett mycket dåligt förslag och de borde börja om helt från början. Vi kommer vara mycket kritiska och lägga ett nytt förslag under kommunstyrelsen på måndag 15 juni, sa Dan Engstrand inför mötet.

LÄS ÄVEN: Skälbybor rasar mot byggplaner i Hässelby

LÄS ÄVEN: Järfällabor rasar mot husbygge i Stockholm

"Stora konsekvenser"

Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla, menar att kommunen har haft ett bra samarbete med Stockholms stad vid tidigare byggen på kommungränsen. Hon hoppas att det ska se ut så även denna gång.

– Om det här förslaget realiseras får det stora konsekvenser för Järfällas mark och boende, säger Emelie Grind.

Vill få in synpunkter

Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad, vill inte ta ställning i frågan om Växthusvägen under tiden som samrådet pågår.

Han säger dock att det generellt är viktigt att ny bebyggelse anpassas efter de som berörs i ett område. Han lyfter även att flerfamiljshus passar bättre "i vissa delar av stan än andra delar".

– Det förslag på flerfamiljshus som ligger i anslutning till småhusområdet vid Växthusvägen kan behöva anpassas efter omgivande bebyggelse. Det är viktigt att få in synpunkter på förslaget från de närboende, som är de som berörs mest, säger Joakim Larsson.

Vad gäller frågan om vattenhantering menar han att staden kommer att ta till sig av de svar som kommer in under samrådet.

När kommunstyrelsen i Järfälla sammanträdde under måndagen den 15 juni lades ett nytt yttrande fram, där de avråder staden från att gå vidare med planförslaget. Om staden ändå gör det förutsätter Järfälla kommun att det sker i nära dialog med dem. Yttrandet antogs av kommunstyrelsen.

LÄS ÄVEN: Växthusvägen kan få 240 nya hyresrätter

Situationsplan. Så här planeras husen byggas vid gränsen till Järfälla kommun. Foto: Illustration: Vera Arkitekter och PE teknik & arkitektur

På gränsen. Husen i Skälby på höger sida i bilden, som är ett urklipp från Stockholms stad 3D-verktyg. Foto: Illustration: Kidega Carlsson, Stockholms stad

Växthusvägen

Den 27 september 2018 togs beslut i Stockholms stad om markanvisning för projektet. Då började arbetet med att ta fram en detaljplan.

Förslaget består av fem hus om fem våningar, med totalt 240 hyresrätter.

Samråd pågår och ärendet är ute på remiss till och och med den 28 juli 2020.

Den 15 juni fattade Järfällas kommunstyrelse beslut om det remissvar de ska skicka till Stockholms stad i frågan.

Visa merVisa mindre