Järfälla kommun kan gå med vinst på gokarten

Järfälla MK:s höjda arrende för gokartbanan i Stäket innebär att Järfälla kommun får in 500 000 kronor per år, mot tidigare 76 000. Ändå sänker kommunen sitt årliga stöd till klubben från 90 000 till 84 000 kronor.

  • Publicerad 11:25, 12 apr 2018

– Vi har ifrågasatt det när vi har pratat med politikerna, men vi vet fortfarande inte vad det grundar sig på, säger Göran Åsén som är ny ordförande i Järfälla MK.

Det tidigare arrendeavtalet mellan klubben och markägaren Sollentuna Häradsallmänning – där kommunerna Sollentuna, Stockholm och Järfälla är de tre klart största delägarna – löpte ut vid årsskiftet.

Nytt 10-årigt avtal

Länge såg det ut som att Järfälla MK skulle tvingas bort från banan de arrenderat sedan 1982, men i början av februari kom klubben och häradsallmänningen efter många turer överens om ett nytt 10-årigt avtal.

Det innebar dock att klubben fick en minskad yta och en kraftig höjning av årsarrendet – från 375 000 till 2 500 000 kronor.

Förslag om regional anläggning

Parallellt med förhandlingarna jobbade Stockholms Idrottsförbund, Stockholmsidrotten, för att få till ett brett samarbete mellan många kommuner och göra gokartbanan till en regional anläggning.

Det har nu landat i ett förslag där Järfälla MK ska stå för drygt halva årskostnaden – 1,3 miljoner – själva. De återstående 1,2 miljonerna ska alla 29 kommuner som har unga medlemmar i klubben dela på utifrån hur många aktiva unga förare de har i klubben.

”1,3 miljoner jättetufft för oss”

– Att betala 1,3 miljoner blir jättetufft för oss, vi är en ideell förening och har inte så många intäktskällor. Men jag hoppas att vi ska lyckas med det, säger Göran Åsén.

Han betonar samtidigt att han tycker att Stockholmsidrotten har gjort ”ett jättebra jobb” som har tagit fram ett förslag och förankrat det hos kommunerna.

Järfälla har sagt ja till förslaget

– Vad jag förstår har nästan alla sagt att de är med, förutsatt att Järfälla är med eftersom det är där banan ligger, säger han.

Och Järfälla är med. Det beslutade kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i tisdags – ”under förutsättning att samtliga 29 kommuner medverkar till finansiering”.

En vinst för kommunen

För Järfälla, som har tio unga medlemmar i klubben, skulle det innebära en årlig kostnad på 84 000 kronor (7 procent av 1,2 miljoner).

Samtidigt får Järfälla in högre intäkter i och med att motorklubbens arrende till häradsallmänningen höjdes till 2,5 miljoner kronor. Järfällas andel i häradsallmänningen är drygt 20 procent, varför kommunen får in drygt 500 000 per år. Järfälla kommun kommer alltså att göra en årlig vinst på över 400 000 kronor.

”Det är omoraliskt”

– Det är omoraliskt att Järfälla kommun kommer att tjäna väldigt mycket pengar på en viss ungdomsverksamhet. Ingen annan idrott skulle bli behandlade på det här sättet, säger Lennart Nilsson (KD), andre vice ordförande i nämnden.

Tidigare har Järfälla MK fått 90 000 i driftbidrag från kommunen, det vill säga nära 25 procent av det tidigare arrendet på 375 000 kronor – i linje med Järfällas regler för föreningsstöd.

Högre arrende – men lägre stöd

Nu sänks alltså kommunens stöd till 84 000 kronor, vilket är bara 3,3 procent av klubbens nya arrende på 2,5 miljoner kronor.

Anledningen är att gokartbanan nu ska bli en regional anläggning förklarar Mika Metso (S), ordförande i kultur-, demokrati- och fritidsnämnden.

Gokartbanan i Stäket är på väg att bli en regional anläggning där många kommuner är med och tar ansvar. Foto: Tomas Stark

– Ja, och nu har vi har tagit ställning till den förfrågan som kom från Stockholmsidrotten, säger han.

Om planerna på att skapa en regional anläggning inte går i lås – får Järfälla MK i så fall 25 procent av sin årshyra, alltså 625 000 kronor, så som era regler för bidragsstöd anger?

– Nej, vi måste ta ställning till stödet utifrån antal medlemmar också, och så mycket pengar subventionerar vi ingen annan förening.

Men Järfälla Ryttarförening får väl 75 procent av sin årshyra på en dryg miljon kronor.

– Ja, men det är en kommunal anläggning, säger Mika Metso.

Hittills har knappt hälften av de 29 kommunerna, bland annat Stockholm och Sollentuna som har flest unga medlemmar, gett tydliga indikationer på att de är beredda att ställa upp på Stockholmsidrottens förslag.

Ny plats behövs för att kunna bygga ut

Det har varit lite stiltje i väntan på att Järfälla kommun skulle fatta sitt beslut, berättar Roger Vintemar, verksamhetsledare på Stockholmsidrotten. Men nu ska kommunerna kallas till ett nytt möte, liksom Stockholms Bilsportförbund, Järfälla MK och andra kartingklubbar i regionen.

Samtidigt pågår ett arbete för att hitta en helt ny plats för gokartbanan. Det handlar om att hitta en långsiktig lösning där verksamheten kan växa och utvecklas, något som inte är möjligt i Stäket då Järfälla MK:s område minskades i det nya arrendeavtalet.

Fakta

På söndag öppnas gokartbanan

Stockholmsidrottens förslag för att göra gokartbanan till en regional anläggning går ut på att de 29 kommuner som har unga medlemmar i Järfälla MK tillsammans betalar 1,2 miljoner kronor – nära hälften av årsarrendet – fördelat utifrån hur många unga aktiva respektive kommun har i klubben.

Stockholm som har 31 medlemmar skulle i så fall betala mest, 260 140 kronor, följt av Sollentuna (16 medlemmar och 134 266 kronor), Täby (11 medlemmar och 92 308 kronor) och Järfälla (10 medlemmar och 83 916 kronor).

Förslagets syfte är att på kort sikt, över 2018 och 2019, rädda ungdomskartingen och banan i Stäket – den enda SM-klassade och den enda föreningsdrivna gokartbanan som finns kvar i Stockholms län.

Samtidigt pågår sökandet efter en ny plats, en permanent och mer långsiktig lösning, för en regional anläggning i länet.

Banan öppnar för säsongen på söndag, den 15 april.

Visa merVisa mindre