Krav. För att få anställning inom Järfällas vård- och omsorgsverksamheter behöver man vara vaccinerad. Foto: Pekka Pääkkö

Järfälla inför vaccinkrav vid nyanställning

Järfälla kommun kräver att nyanställda ska vara vaccinerade för att få arbeta i kommunens vård- och omsorgsverksamheter. – Det är rätt självklart, äldre ska kunna känna sig säkra, säger Lennart Nilsson (KD).

  • Publicerad 14:56, 14 jan 2022

Sedan den 21 december gäller kravet för all nyrekrytering inom omsorgs- och vårdverksamheter, exempelvis äldreomsorg, hemtjänst och omsorg om personer med funktionsnedsättningar.

– Det är rätt självklart egentligen, de äldre ska kunna känna sig säkra på att personalen inte ska smitta dem. Vid nyanställning kommer vi att se det som ett kompetenskrav, säger Lennart Nilsson (KD), ordförande i äldrenämnden och kommunalråd.

Samtidigt gäller inte samma krav för befintlig personal.

– Cheferna för våra vård- och omsorgsverksamheter har koll på att de flesta är vaccinerade, de som inte är det för man ett samtal med. Men det finns ingen saklig grund för oss att avskeda någon som inte vaccinerat sig.

Lennart Nilsson (KD) är kommunalråd och ordförande i äldrenämnden i Järfälla. Foto: Erik Lejdelin

Kompetenskrav

Beslutet omfattar alla typer av nyanställningar; tillsvidareanställningar, visstids- och timanställningar samt praktikanter. Har man medicinska, eller andra skäl, till att man inte kan vaccinera sig kan undantag komma att ske. Kommunen skriver att det ska göras "en särskild prövning avseende eventuella undantag".

– När vi anställer personer får vi ta det i beaktande. Kanske ska man jobba med annat än just näromsorg. Det finns andra uppgifter där man inte har den närkontakten, som administrativa arbeten eller mat utkörning.

Ska personer med erfarenhet av just omsorgsyrken tvingas arbeta med något helt annat?

– Detta handlar ju om just nyanställning och då ser vi det som ett kompetenskrav att man är vaccinerad, menar Lennart Nilsson.

När beslutet togs i äldrenämnden i december reserverade sig Vänsterpartiet mot förslaget då det skickats ut timmar innan nämndsammanträdet. De skriver i ett yttrande att:

"Frågan i sig, om vaccinbevis för personal i äldreomsorg är inte lätt att snabbt ta ställning till. Att sammanställa aktuella och växlande råd från myndigheter, att se till att lagar följs och att förutsäga personalbehov är frågor som berörs. (...) Vänsterpartiet kan inte utan normal förberedelse ta del i beslut i frågan (...) Vi reserverar oss därför mot beslutet."