Husrum. Sedan mar har ukrainska flyktingar bott i evakueringsbostäder i Järfälla, på bild ett av dem. Foto: Privat

Järfälla har fyllt sin flyktingkvot

I juni lagstadgades det att kommuner i Stockholm ska ordna boende åt ukrainska flyktingar som flytt kriget. I Järfälla hamnade antalet på 85 stycken – en kvot som nu är fylld.

  • Publicerad 17:21, 22 aug 2022

Vi tyckte det var rimligt att de inte skulle behöva flytta runt

Alexander Rajsic, säkerhetschef Järfälla kommun. Foto: Privat

Totalt har Järfälla kommun blivit tilldelad ansvaret att ordna boende för 85 personer till årsskiftet. 

Fram till den 12 augusti har kommunen tagit emot 84 av dessa, vilket innebär att kommunen fyllt sin kvot.

– Vi fick ett kommuntal som låg väldigt nära antalet boende vi hade i vårt evakueringsboende och nu har vi fullgjort vårt åtagande. Nu får vi avvakta och se vad det blir för kommuntal nästa år, säger Alexander Rajsic, kommunens säkerhetschef.

I förhandlingar inför Migrationsverkets anvisningar fick Järfälla kommun igenom att de flyktingar som kom till kommunen i våras blev en del av kvoten kommunen ska ordna boende till.

– Vi väntar på ytterligare en placering men Migrationsverket vill avvakta för att kunna placera någon med anhöriga i Järfälla.

Anvisning utgår från arbetsmöjligheter och bostäder

Kommunerna i Stockholms län får ansvar för 3 581 ukrainska flyktingar, varav Järfälla tilldelades 85 personer.

Antalet platser varje kommun får räknas ut i dialog med länsstyrelser och kommuner, där man utgår ifrån arbetsmöjligheter och hur många bostäder som finns att tillgå.

Börjar ny fas

Evakueringsboendet i Järfälla där de ukrainska flyktingar har fått bo sedan mars har nu kunnat förvandlas till ett kommunboende.

– Vi tyckte att det var rimligt att de inte skulle behöva flytta runt när de kommit till Järfälla. Nu går de in i en ny fas och kan börja söka jobb och börja skolan.

Flyktingar som fått skydd enligt massflyktsdirektivet får skydd i ett år med chans till förlängning av skyddet i max tre år.

Eget boende

Sammanlagt har kommunerna i Stockholms län fått ansvar för 3 581 ukrainska flyktingar.

I juni uppskattade man att det bodde 300 ukrainska flyktingar i Järfälla. Men en majoritet av dem har skaffat boende på egen hand och räknas därför inte med i kommunens kvot.