Skolpolitiker. Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, säger att hon inte känner igen sig i bilden av kommunen i Skolrankningen. Foto: Mostphotos/Järfälla kommun

Järfälla hamnar i botten av årets skolrankning

I Lärarförbundets sista skolrankning skrapar Järfälla kommun ihop ännu en bottenplacering. Nikoletta Jozsa (L) känner inte riktigt igen sig i bilden som målas upp. Men Vänsterpartiet vill tillsätta en kriskommission.

  • Publicerad 16:13, 30 nov 2021

Jag tycker att resultatet är alarmerande

I 20 år har Lärarförbundet undersökt landets alla kommuner och hur väl de lyckats med sina skolor. Men nu är det över.

I den sista rankningen placerar sig Järfälla kommun på plats 275 av 290. Det innebär att man tappat 15 platser sedan i fjol. Och det är här,
i bottenskiktet, som Järfälla befunnit sig de senaste åren i förbundets rankning.

– Självklart hade jag önskat en högre placering. Men vi ska komma ihåg att resultaten i skolan har ökat stadigt de senaste fyra åren. Och Lärarförbundets rankning är endast en av många undersökningar vi tittar på för att jämföra hur vi ligger till, säger Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Höjd elevpeng kommer

I frågan om meritvärde kniper kommunen plats 40, men när det gäller resurser till skolan är kommunen en av dem som satsar minst på skolan i hela landet. Det är bild som Nikoletta Jozsa (L) inte riktigt känner igen sig i.

– Under min tid som nämndordförande har vi varje år ökat resurserna till skolan. Inför 2022 har vi dessutom skjutit till 40 miljoner kronor utöver kostnadsuppräkning för att höja elevpengen ytterligare.

Men oppositionen är inte sena med sin kritik. Även om oppositionsrådet Eva Ullberg (S) medger att rankningen är ett trubbigt verktyg påpekar hon att Järfälla försämrat sina resultat jämfört med sig själv sedan i fjol.

– Rankningen är ytterligare ett bevis för hur dåligt skolan mår av det borgerliga minoritetsstyrets nedskärningspolitik.

Vänsterpartiet vill gå ett steg längre och tillsätta en kriskommission, som ska bestå av lärare, fack, politiker och föräldrar.

Hur mycket vikt ska man egentligen lägga vid en sådan här rankning?

– De använder sig av offentliga siffror och statistik, så nog är den tillförlitlig och relevant, säger Bo Leinerdal (V), oppositionsråd.

Rankningen är också relativ, kommuner kan ena året ligga i botten för att sedan hamna i topp nästa år?

– Jo, fast Järfälla har ju hamnat i botten i flera år. Utvecklingen är inte positiv för Järfällas del.

Så landar Järfälla i årets skolrankning

Resurser till undervisning: 280 (272)

Lärarlöner: 70 (29)

Meritvärde: 40 (47)

Lärartäthet: 255 (270)

Friska lärare: 259 (232)

Andel barn i förskolan: 242 (222).

Siffran inom parentes är fjolårets placering.

Källa: Lärarförbundets rankning
Bästa skolkommun

Visa merVisa mindre