Monika Fröberg är rektor på Järfälla gymnasium som nu HBTQ-certifieras. Foto: Ylva Bergman

Järfälla gymnasium ska HBTQ-certifieras

Järfälla gymnasium har beviljats 625 000 kronor från kompetensfonden för att genomföra en HBTQ-certifiering. "Det är otroligt viktigt", säger Monika Fröberg, rektor.

  • Publicerad 11:52, 19 dec 2016

Järfälla gymnasium, som i år blev en skola när NT-gymnasiet, Mälargymnasiet och YTC slogs ihop, ska under nästa år genomföra certifieringen.

– All personal kommer att utbildas löpande under hela 2017, säger Monika Fröberg, rektor på Järfälla gymnasium.

Totalt ska 170 medarbetare utbildas.

– Det här kommer att få ringar på vattnet och när vi är klara med utbildningen ska vi också jobba mot eleverna, säger Monika Fröberg.

Varför väljer ni att satsa på det här?

– Vi är en ny skola och vi jobbar fortfarande ihop oss kring våra värdegrundsfrågor. HBTQ-frågor är högaktuella och det är otroligt viktigt att vi har en samsyn kring det här.

HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner. En certifiering från RFSL innebär att skolans personal utbildas i hur man ska göra för att skapa en mer inkluderande skolmiljö och öka kunskapen om HBTQ.