Besparingar. Nästan alla förväntningar kommer att behöva spara pengar, genom att exempelvis dra in på administration under 2020, enligt Alliansens budgetförslag. Foto: Mikael Andersson

Järfälla förbereder för sparkrav: "2020 blir stramt"

När Alliansen i Järfälla presenterar sin budget för nästa år står skolan i fokus. Samtidigt kommer besparingar att krävas på flera håll i kommunens förvaltningar.

  • Publicerad 10:04, 3 jun 2019

Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande Foto: Mikael Andersson

Alliansen (M, L, C, KD) som styr Järfälla i minoritet presenterar nu sitt budgetförslag för 2020.

Liksom i budgeten för 2019 är det för- och grundskolan som får mest pengar. Men det är en budget som, precis som årets, består av besparingar.

Nästan alla förvaltningar behöver spara miljonbelopp för att hålla budgeten.

– 2020 är ett år som vi ser är väldigt stramt, och det gäller inte bara Järfälla. Vi kommer behöva göra en del tuffa prioriteringar som gör att så mycket pengar som möjligt kommer ut i verksamheterna. Det handlar om att omfördela och minska på administrationen, exempelvis det som görs i kommunhuset, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hur kommer besparingarna att påverka verksamheterna?

– Jag tror inte att det kommer att märkas av så jättemycket. Förvaltningarna behöver spara för att pengar ska nå verksamheterna, och administration är en del som brukar kunna svälla.

Alliansen: Så ska Järfälla styras

Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla. Foto: Pressbild

Elevhälsa i fokus

Vad gäller skolan så vill styret höja skolpengen med 2,4 procent. De vill också öka resurserna till elevhälsan.

Flera riktade bidrag som funnits tidigare, exempelvis för datorer, tas bort och går istället till att höja skolpengen generellt. Inkluderat de omfördelningar som görs blir det en höjning av skolpengen om 5,1 procent för förskola och förskoleklass, och 5,6 procent för årskurs 1-9.

– Det gör vi för att vi tror att rektorerna och skolledarna vet bäst vad som behövs i deras skolor, säger Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Kommunalskatten föreslås ligga kvar på 19,15 procent.

Budgeten togs upp i kommunstyrelsen i måndags. Oppositionspartierna SD, S, MP och V la ner sina röster för att istället presentera sina egna budgetförslag på kommunfullmäktige 17 juni, då en budget ska klubbas.

Det vill Alliansen göra i Järfälla

✓ Utreda möjligheterna för att hitta fler lägenheter till jourverksamhet för våld i nära relationer, ihop med kommunala bostadsbolaget Järfällahus.

✓ Införa ett föreningsråd för de föreningar i Järfälla som jobbar med barn och ungdomar.

✓ Minska användningen och spridningen av mikroplaster och uppmuntra etableringar av anläggningar för laddning, vätgas och biogas.

✓ Se över hur människors utbildningar snabbare ska kunna valideras för att de ska kunna komma ut i jobb snabbare.

Källa: Alliansens förslag till mål och budget 2020-2022

Visa merVisa mindre

Det vill Alliansen göra i Järfällas skolor

✓ Införa ett föräldrakontrakt där föräldrar, barn och lärare ska veta vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Detta för att förbättra studieron och tryggheten i skolorna.

✓ Öka stödet för elever med särbegåvning. Detta genom att lärare ska få rätt kunskaper, och att elever på test ska få prova att ha vissa lektioner i en högre klass för att få större utmaningar.

✓ Ta fram en strategi där kommunen ser över hur personalen får kompetensutvecklas, hur lönerna ska hänga med och hur behoven ser ut framöver när Järfälla växer.

Källa: Alliansens förslag till mål och budget 2020-2022

Om budgeten röstas igenom i juni kan justeringar komma att göras innan årsskiftet, då nya prognoser för exempelvis befolkning kommer under hösten.

Visa merVisa mindre