Prioritering. Äldre på särskilda boenden och personal som jobbar nära människor som har stort behov av skydd kommer att få vaccin först. Foto: Mostphotos

Järfälla bland de första att vaccinera

I mellandagarna vaccinerades de första personerna i Sverige mot covid-19. Bland dem fanns några Järfällabor.

  • Publicerad 15:47, 5 jan 2021

Den 27 december fick 425 personer i Stockholms län vaccinera sig mot covid-19. Det var äldre på särskilda boenden som fick ta del av vaccinet, och bland dem fanns 75 personer på två olika boenden i Järfälla.

– Jag är glad att vaccinationen nu är inledd och att Järfälla är en av kommunerna som är först ut. Det här är ett mycket viktigt steg mot att livet ska återgå till det normala. Men det är ett litet steg och vi kan inte tillåta oss att slappna av utan måste hålla ut, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Går inte att boka tid

Vaccinet som erbjuds än så länge är från Pfizer/BioNTech och tas i två doser med tre veckors mellanrum. När fler vaccin är tillgängliga kommer vaccinationstakten öka menar Region Stockholm.

Än så länge går det inte att boka tid för vaccination, varken på särskilda boenden, för riskgrupper eller för allmänheten.

– Det är läkarna som är kopplade till varje särskilt boende som ordinerar vaccinet till dem som vill vaccinera sig, och sjuksköterskor på boendet som vaccinerar de äldre. Det följer samma principer som vid den årliga vaccinationen mot säsongsinfluensa, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska vaccineras först (se faktaruta). När dessa grupper har fått vaccin prioriteras övriga personer som är 70 år eller äldre och övrig personal inom vård- och omsorg. Först i vår tror Region Stockholm att vuxna som inte befinner sig i riskgrupp kan vaccineras.

Att vaccinera sig är frivilligt och kostar ingenting.

De erbjuds vaccin först

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först, och det är de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka som ska få vaccin först:

De som bor på särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.

De som arbetar nära människor som har stort behov av skydd mot sjukdomen, som inom äldreomsorgen eller sjukvården.

De som är vuxna och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Källa: 1177.se

Visa merVisa mindre