Foto: Mostphotos

Jämtländska messmöret Fjällbrynt flyttar till Haninge

Foodmark flyttar tillverkningen av mjukosten och messmöret Fjällbrynt från Östersund – till lokaler i nya företagsparken Albyberg i Haninge. Senast hösten 2018 ska flytten vara genomförd.

  • Publicerad 17:42, 10 maj 2016

I november 2015 beslutade Arla att säga upp hyreskontraktet med Foodmarks varumärke Fjällbrynt kring den fabrikslokal som ligger i anslutning till mejeriet i Östersund.

Enligt Foodmark fick detta företaget att se över sin fabriksstruktur i hela landet. Resultatet är att företaget nu väljer att samla all tillverkning i Haninge. Flytten går till Haninges nya företagspark Albyberg, som väntas bli ”Sveriges grönaste företagspark” som Mitt i Haninge skrivit förut.

Foodmark är inne i en tillväxtfas och lokalinvesteringen vid Albyberg är ett led i detta, menar företaget. Jämtland har länge haft starka förbindelser med just messmöret – men nu blir det alltså södra Stockholm och Haninge i stället.

– Satsningen i Haninge ger oss nya möjligheter att utveckla våra produkter och vår produktion, bland annat utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Att samla verksamheten kommer också att öka vår konkurrenskraft, säger Peter Sandgren, vd på Foodmark.

Redan i dag finns Foodmarks färdigvarulager i Jordbro. Det nya beslutet innebär att fabriken i Östersund, Norrköping, Spånga, samt färdigvarulagret i Jordbro, slås samman och alltså flyttas till nya fabrikslokaler vid Albyberg. Produktionen i Klintehamn på Gotland påverkas inte av beslutet.

Senast hösten 2018 ska flytten vara genomförd. Beslutet påverkar främst 31 anställda Östersund och Norrköping.