Jämstved (MP): ”Vill inte dra slutsatser än”

Mikael Jämtsved (MP), är styrelseordförande för kommunens bostadsbolag Järfällahus AB. Han är en av de makthavare som tagit emot brevet från Järfällahus medarbetare. Till Mitt i Järfälla säger han att han vill vänta in utredningen innan han drar några slutsatser.

  • Publicerad 15:59, 8 nov 2017

Järfällahus: Anställda larmar om arbetsmiljön

Vad händer nu?

– Det har tillsatts en utredning, precis som det önskas i brevet. Den upphandlas från ett externt företag eftersom utredningen ska vara oberoende.

Hur reagerade du på brevet från medarbetarna?

– Min reaktion när jag fick det var att en utredning måste tillsättas, och fram tills att vi får ett svar ska jag hålla mig väldigt långt från att dra några slutsatser.

Kan man inte dra slutsatsen att något måste stå fel till, om 27 personer skrivit under ett sånt brev?

– Det får stå för dig, jag vill vänta på att utredningen kommer. Jag vill inte dra några slutsatser överhuvudtaget under en pågående utredning av det här slaget.

Har du hört talas om liknande problem tidigare?

– Jag blev tidigare kontaktad av en anställd om att det funnits vissa problem av samma art som pekas på i brevet.

Vad gjordes för åtgärder då?

– Jag förde dialog med VD:n om det och tyckte att jag fick tillfredsställande svar från henne.