Jägarna blir fler i norrort – så många har jaktkort i din kommun

De senaste tio åren har jägarna blivit fler i norrkommunerna. Och jakttrenden är är tydligast i just storstadsområden. – Ett ökat intresse för friluftsliv och viltkött som en bra råvara kan vara bidragande orsaker, säger jaktvårdskonsulenten Henrik Falk.

  • Publicerad 05:00, 9 okt 2019

Den senaste jaktsäsongen 2018-2019 hade 5221 personer löst statligt jaktkort i norrkommunerna (se fakta). Det är 685 fler än för 10 år sedan.

Siffrorna speglar ett ökat intresse för att ta jägarexamen, berättar Henrik Falk, jaktvårdskonsulent på Svenska jägarförbundet i Stockholms län.

– Förra året hade vi en rejäl uppgång av antalet jaktkort. Det kan bero på att Naturvårdsverket tog till ett nytt grepp och skickade ut brev och informerade alla med jägarexamen om skyldigheten att betala för ett jaktkort.

Älgjaktsveckan på hösten är helig


Jaktkort per kommun

Statliga jaktkort per kommun 2009 och 2019. Källa: Naturvårdsverket


Storstadstrend

Henrik Falk berättar att en stor del av det ökade intresset för jakt i Sverige är kopplat till storstadsområdena. Det syns bland annat på antalet prov som genomförs på skjutbanor runt om i landet.

Ett ökat intresse för friluftsliv kan vara en del av den uppåtgående trenden.

– Får många jägare handlar jakt om mycket mer än att skjuta. Det handlar om att komma bort från sin vardag, och glömma bort jobbet en stund. Vissa åker ut och seglar. För andra är älgjaktsveckan på hösten helig.


Andel kvinnor per kommun

Statliga jaktkort i norrkommunerna, andel kvinnor och män i procent. Källa: Naturvårdsverket


En annan del kan förklaras med viltköttet och dess höga status.

– Resultatet av jakten är en prima råvara och tillsammans med ett ökat intresse för matlagning kan det vara en bidragande orsak, säger Henrik Falk.


Kvinnor och män i norra länet


Statliga jaktkort i norrkommunerna, andel kvinnor och män i procent. Källa: Naturvårdsverket


 

 

Vapentillstånd

Kortade kötider fortfarande längst i landet

Den förväntade handläggningstiden för vapentillstånd i polisregion Stockholm är 12 – 20 veckor.

Därmed är väntetiden längst i Sverige.

Det kan jämföras med Uppsala, Västmanland och Gävleborg som med fyra veckor har den kortaste handläggningen.

De senaste åren har region Stockholm minskat handläggningstiderna. Förra hösten låg de flesta ärenden runt 20 veckor eller mer. Idag går de flesta på under 20 veckor.

Källa: Polisen
Visa merVisa mindre