”Jag kände mig helt maktlös”

En anmälan till skolinspektionen är ofta sista utvägen. För Linda Wernholm och hennes familj blev det vändningen. – Skolan reagerade jättebra på anmälan. Nu är allt som det ska, säger hon.

  • Publicerad 06:05, 5 jun 2018

Den 27 december 2016 slår Linda Wernholms flyktinstinkt till med full kraft. Allt hon vill är att ta sin son ur skolan, flytta till en öde ö och börja hemundervisa.

– Många föräldrar som har barn med diagnoser går in i väggen och jag var väldigt nära, berättar hon.


Mitt i har granskat anmälningarna till Skolinspektionen. Kartläggningen visar att antalet anmälningar ökat markant under de senaste åren – i vissa områden med 100 procent.


Ingenting fungerade

Problemen i Torsviksskolan har under höstterminen 2016 eskalerat. Linda upplever att ingen lyssnar eller tar till sig av den information hon kommer med. Sonen får gå vind för våg utan en extra resurs som kan hjälpa honom, och ingenting fungerar.

Lindas son har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som främst visar sig som koncentrationssvårigheter.

Efter upprepade försök att få skolan att följa det åtgärdsprogram som var framtaget såg Linda ingen annan utväg än att anmäla till skolinspektionen.

I sin anmälan skriver hon ”Jag känner mig helt maktlös”.

– Ja, jag kände mig helt maktlös och att det inte var någon som lyssnade på mig, berättar hon.

Skolan agerade efter föreläggande

Anmälan ledde till ett föreläggande och skolan tvingades vidta åtgärder. Idag mår familjen bra och sonen trivs med sin resursperson som hjälper honom i vardagen.

 

– Nu är allt som det ska och skolan reagerade jättebra på anmälan, säger Linda.

Daniel Broman är förvaltningschef på Lärande- och kulturförvaltningen i Lidingö Kommun. Han säger att kommunen har en kvalitetsavdelning som arbetar med alla anmälningar som kommer mot kommunens skolor.

 

– Det innebär att om det sen kommer vidare till ett föreläggande blir det snabb återkoppling och vi kan snabbt jobba för att det ska bli så bra som möjligt. Det funkar bra.

Han påpekar också att det viktigaste inte är att jobba med anmälningarna, utan att se på om det finns en återkommande problematik. Detta används sen för att arbeta med kompetensutveckling och förebyggande arbete. 

Fakta

Lidingö i siffror

2015
Ärenden: 20
Beslutade: 12
Föreläggande: 0

2016
Ärenden: 21
Beslutade: 25(8)
Föreläggande: 6(3)

2017
Ärenden: 16
Beslutade: 14(4)
Föreläggande: 2(2)

*siffran inom parantes är det antal av totalen där anmälan gjordes året innan

Källa: Skolinspektionen
Visa merVisa mindre