Jag kan-skolan har köpts upp

  • Publicerad 00:00, 18 dec 2012

TÄBY Jag Kan-skolan har köpts upp av Solhagsgruppen och blir en viktig komponent i gruppens vision om att ha tjänster i varje region. Solhagagruppen har ett stort antal verksamheter med fokus på stöd och service till människor med funktionsnedsättning.

Företaget har bland annat olika former av boende, specialförskola och skola, ledsagning, utredning, daglig verksamhet och kollo för ungdomar.