”Jag har vaccinerat alla mina barn”

– Vi har nu flera fall av mässlingen både i Husby och Rinkeby, så det här är viktigt.  Iman Elmi släcker ned ljuset i ett av rummen i Familjehuset i Rinkeby. Filmen informerar om betydelsen av att vaccinera sina barn mot mässlingen och röda hund.

  • Publicerad 12:39, 12 apr 2017

Jag vaccine-rade inte min äldsta son,
eftersom jag var rädd. Men han fick autism ändå

– Idag visar vi filmen för tredje gången. Det som sägs på somaliska är textat till svenska.

Iman Elmi arbetar som föräldralots på Familjehuset och hon är en av dem som nu arbetar intensivt med att öka antalet barn som vaccineras.

I Sverige är mer än 97 procent av alla barn vaccinerade. Men i Järva är det bara runt 70 procent som vaccinerat sina barn mot mässlingen och risken för smitta är stor. Hittills har elva fall konstaterats ha sjukdomen, åtta barn och tre vuxna.

– Filmen är ett första steg, säger Iman Elmi, alltför många vet inte varför de ska vaccinera sina barn.

I filmen, som delvis är inspelad i Järva, förklarar en somalisk kvinnlig läkare vad sjukdomen innebär och hur vaccinet fungerar. ”Vi bor i ett välutvecklat land”, säger läkaren, och förklarar att om tillräckligt många vaccinerar sina barn kan sjukdomen utrotas. ”Så som det skedde med smittkoppor.”

En kvinna i filmen berättar om sina erfarenheter, hon reste till Somalia med ett barn som inte hade vaccinerats. I Somalia insjuknade barnet, ”hon svävade mellan liv och död”, men klarade sig. ”Därför uppmanar jag alla att vaccinera sina barn.”

Filmen, som är framtagen av Folkhälsomyndigheten för Stockholm stads räkning, är knappt femton minuter lång. Efteråt blir det diskussion.

– Vi har hört länge att det är viktigt att vaccinera sina barn, säger en mamma, som har med sig sin bebis. Men vi har också hört många rykten om att vaccinet är farligt.

Hon har vaccinerat sin äldsta, men ännu inte sin yngsta. Bland somaliska föräldrar finns det många som tror att vaccinet kan orsaka autism.

– Vi hör föräldrar säga att barnet slutade prata efter att de fått sprutan, säger en mamma.

När barnet är 18 månader ska det vaccineras mot barnsjukdomarna mässlingen och röda hund. Det är i den åldern som språkutvecklingen börjar ta fart och det kan vara en bidragande orsak till att dessa rykten uppstår.

– Jag har vaccinerat alla mina barn, säger en annan mamma, med en bebis i knät. Och jag ska vaccinera den yngsta med.

Alla närvarande mödrar säger dock att de känt sig oroliga. En har ändå vaccinerat alla sina tre barn. En annan bara den äldsta hittills. Och en av de mammor som inte gärna vill vara med på bild, säger:

– Jag vaccinerade inte min äldsta son, eftersom jag var rädd. Men han fick autism ändå. Idag är han fyra år och har fått sin diagnos.

Nu tänker hon vaccinera sin yngsta.

Iman Elmi berättar om sina egna barn och hur hon gjorde. Hon betonar hur viktigt det är för en förälder att känna sig säker på sitt beslut.

– Ta reda på allt ni behöver veta, säger hon, det är viktigt att ni är övertygade om att ni gör rätt. Och hjälp oss att sprida den här informationen vidare till andra föräldrar.

Mer Mässlingen

Allmän vaccination av barn mot mässling infördes i Sverige 1971, men vaccinationstäckningen var låg under första delen av 1970-
talet och mässling var fortfarande vanligt förekommande.

I och med införandet av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund 1982 ökade andelen vaccinerade så mycket att den inhemska smittan stoppades i slutet av 1980-talet. Idag är det över 97 procent av alla barn som vaccineras.

Mässling är en mycket smittsam barnsjukdom och betraktas som allvarlig. Symptomen är hög feber, luftvägssymptom, hosta och röda ögon. Efter fyra, fem dagar kommer röda utslag. I ett fall av 1000 kan sjukdomen orsaka akut hjärn-
inflammation.

Visa merVisa mindre