”Jag är själv heligt förbannad på vattenskotrarna”

Grannarna i Hornsbergs Strand har skickat ett medborgarförslag till politikerna för att få bort sommarstöket. Ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd, Rasmus Jonlund (L), delar problembilden. – Vattenskotrarna kör hänsynslöst och struntar i alla regler, säger han.

  • Publicerad 19:00, 8 maj 2019

Grannarna i Hornsbergs Strand har skickat in ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd. I förslaget tas framför allt tre punkter upp, som alla handlar om trivsel och trygghet vid strandpromenaden i området.

  • Vattenskotrar kör snabbt mellan båtar, kanotister, badande och varandra.
  • Bilar och motorcyklar framförs i hög fart och skapar både otrygghet och osäkerhet.
  • Sopstationerna är överfulla med sommargästernas picknick-rester.

David Cramér bor i Hornsbergs Strand. Foto: Jonas Sylvén-Möller

David Cramér bor i Hornsbergs Strand och är initiativtagare till medborgarförslaget.

– Rätt vad det är kommer ett barn bli påkört. Man väntar sig inte det ska komma en bil körandes på en gågata, säger han och fortsätter:

– Förra året blev det slagsmål här nere när en MC-förare körde nära en uteservering. Tidigare blev också en barnvagn påbackad av en bil.

”Heligt förbannad på vattenskotrarna”

Ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd är Rasmus Jonlund (L). Han har tagit del av grannarnas förslag och delar deras problembild.

– Jag är själv heligt förbannad på vattenskotrarna. De kör hänsynslöst och struntar i alla regler, säger Rasmus Jonlund.

Han menar att staden har arbetat för att förbättra strandpromenaden. Till exempel genom att sätta ut bojspärrar för att göra det tryggare att bada och att utvidga gågatan.

– Men man kan inte spärra av hur mycket som helst. De som bor i området måste också kunna komma fram, säger Rasmus Jonlund.

Åtgärderna till trots håller politikern med om att det fortfarande finns saker som behöver göras.

Vad händer med medborgarförslaget nu? 

– Det kommer behandlas av nämnden och skickas vidare till olika instanser tillsammans med våra egna synpunkter. Till exempel till trafikkontoret, säger Rasmus Jonlund.

Fakta

Grannarnas förslag

Sommargågatan

Problem: Bilar och motorcyklar framförs i hög fart och skapar både otrygghet och osäkerhet. Flera incidenter har skett de senaste åren. Tyvärr är det ett återkommande problem att unga killar kommer för att visa upp sina bilar och för att träffa vänner i området och framför sina fordon i hög fart i hela området kring Hornsbergs strand.

Lösning: En stor del av problemen skulle kunna undvikas genom att stänga av gatan mellan Lindhagensgatan och Elersvägen helt för genomfartstrafik, men med infart från Lars Forssells gata kvar. Det bästa vore att stänga av helt med hinder eller bommar.

Vattenskotrar

Problem: Vattnet mellan småbåtshamnen och Pampas marina besöks varje solig sommardag av flertalet vattenskotrar som framförs i hög fart mellan båtar, kanotister, badande och varandra. Oron är att en allvarlig olycka kommer att ske snart om inget görs åt detta.

Lösning: En ytterligare avbojning mellan kajen och Piren samt begränsad hastighet skulle bidra till att lugna ned skotertrafiken.

Nedskräpning

Problem: Fina sommardagar besöks området av hundratals besökare som tar med sig pic-nic eller köper hämtmat från affärerna och restaurangerna i området. Det genererar enorma mängder skräp som snabbt fyller de sopstationer som är utplacerade längs med Hornsbergs strand.

Lösning: Det skulle behövas fler och större sopstationer längs med hela Hornsbergs strand, och en del skulle behöva placeras närmre grönområdena där folk befinner sig.

Källa: David Cramér
Visa merVisa mindre