Bra hjälpmedel. Det är de flesta överens om, och V-motionen om drönare antogs av kommunstyrelsen. Foto: Most Photos

Ja till V-förslag om drönare

Kommunledningskontoret gjorde tummen ner till motion om att använda drönare i Sollentuna kommuns verksamhet, men kommunstyrelsen sa ja.

  • Publicerad 12:48, 12 maj 2021

I fjol la Hannes Waldetoft (V) en motion om att Sollentuna bör använda drönare i sin verksamhet då de underlättar vid exempelvis tillsyn och samhällsplanering. Att använda drönare ute i fält kan förbättra arbetsmiljön, särskilt vid riskutsatta uppdrag, menar han.

Både samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden yttrade sig positivt i höstas, och i februari yrkade även kommunstyrelsens arbetsutskott att motionen skulle bifallas.

Upp till varje nämnd

Kommunledningskontoret tyckte emellertid annorlunda. Visserligen kan drönare göra mycket nytta, men det ”åligger respektive nämnd att tillhandahålla lämplig teknisk utrustning för att utföra uppgifter inom nämndens verksamhetsområde”, menade man och ansåg att motionen därmed ”ska anses besvarad och avskrivs från vidare handläggning”.

Men när motionen behandlades i kommunstyrelsen blev det bifall Införandet av drönare ska nu utredas inom ramen för det pågående digitaliseringsarbetet inom samhällsbyggnadsprocessen.

Skrällen: VM-guld i hoppbacken för Pietro – trots utdömt knä

Nyheter Målet var att bara få ett resultat I årets veteran-VM i backhoppning bestod den svenska truppen i Slovenien av en person – Pietro Nilsson Toracca från Sollentuna Backhopparklubb. Men ensam är stark, i alla fall den här gången.tisdag 4/10 6:40