Foto: Stefan Källstigen

Ja till skola – men bara i halva parken

Halva parken istället för hela, men ja till att fälla träd. Det är det nya utgångsläget efter att miljö- och byggnadsnämnden tagit upp frågan om skolan i Fågelsångsparken.

  • Publicerad 06:11, 28 maj 2016

Planerna på en evakueringsskola i Fågelsångsparken går framåt.

Förra veckan beslutade miljö- och byggnadsnämnden om ett positivt förhandsbesked – vilket innebär att de godkänt platsens lämplighet för att bygga en skola på.

Nämnden har ställt en rad krav som innebär att det första förslaget måste revideras.

Istället för hela parken får enbart halva – den västra delen – tas i anspråk. Detta kräver dock att den tidigare utfästelsen om att inte fälla några träd inte längre kan gälla.

Nämndens ordförande Oscar Nyströmer (M) beskriver ärendet som ett av de mest omfattande på länge.

– Vi har fått in 250 sidor med synpunkter på det här ärendet. Det är ett svårt dilemma där vi måste väga ett starkt allmänintresse i form av att säkra skolgången för elever från tre olika skolor, mot enskilda intressen hos föräldrar och grannar, säger Oscar Nyströmer.

Medan majoriteten av de synpunkter som kommit in har varit negativa finns det också en opinion för det aktuella förslaget.

Magnus Kjellberg, som har två barn på Töjnanskolan och ett på Töjnans förskola, ser fram emot en lösning för att Töjnanskolan ska kunna genomgå en välbehövlig renovering.

– Det är förstås tråkigt att man måste ta en del av en park, men behovet är stort och jag är försiktigt positiv än så länge. Och jag tror att många andra föräldrar på Töjnanskolan som delar den uppfattningen, säger Magnus Kjellberg.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas fram till den 15 juni. Om så sker är det upp till länsstyrelsen att pröva beslutet.

Om beslutet vinner laga kraft kommer kommunen att ansöka om ett tillfälligt bygglov för skolbyggnaden.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Så blir nya Södra Häggvik

Nyheter Från handel och industri till en blandning av bostäder och service. Stora delar av Södra Häggvik planändrades redan i början av 2000-talet efter att gamla ABB-huset – nuvarande The Factory – stod klart. Först nu är planerna på en blandad stadsdel med bostäder,...onsdag 28/10 4:50

City Gross siktar på att slå upp portarna först

Nyheter "Vi vill ju ha nyöppningskänslan, men ändå coronasäkra det." City Gross stängde sin butik i Stinsen sommaren 2019 och gör nu comeback i Häggvik då man öppnar i det nya handelskvarteret. – Jag törs inte säga exakt när, men vi öppnar först, sedan kommer Willys...onsdag 28/10 4:30