Ja till kritiserat 21-våningshus i Skärholmens centrum

Igår antog stadsbyggnadsnämnden planen på ett 21-våningshus i Skärholmens centrum. Byggnaden har kritiserats för att inte passa in – nu ska stadsarkitekten kopplas in för att säkerställa att det nya huset blir fint.

  • Publicerad 10:55, 13 dec 2019

Ett 21-våningshus planeras på Bredholmstorget i Skärholmens centrum. Huset som ska bli huvudkontor för det allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem ska även rymma 100 lägenheter, 300 arbetsplatser och kulturverksamhet.

Flera kritiska till husets utformning

Som Mitt i Söderort tidigare berättat har medborgare och förvaltningar fått tycka till och flera har varit kritiska. Både Skönhetsrådet och Stockholms stadsmuseum tycker att det nya huset är för högt och att det inte passar in i centrala Skärholmens stadsbild. Flera remissinstanser anser också att huset kan skugga Bredholmstorget för mycket.

Illustration: Söderberg Söderberg

Stadsbyggnadskontoret anser dock att behovet av bostäder och nya arbetsplatser väger tyngre och menar också att höga hus traditionellt har placerats i olika centrum i Stockholm.

Skärholmens stadsdelsförvaltning är positiv till byggplanerna och menar att Skärholmsborna efterfrågar nya bostäder, fler butiker och service. Och tryggare miljöer och stadsgator.

Stadsarkitekten ska kopplas in

Igår var ärendet uppe i stadsbyggnadsnämnden som antog förslaget från majoriteten där de även påpekade att det är viktigt att tänka på byggnadens utformning eftersom den blir så synlig.

– I sitt anförande sa de att det är angeläget att förslaget bidrar till estetiska kvalitéer i stadsbilden och att stadsarkitekten därför bör kopplas in, säger Julia Sten, nämndsekreterare i stadsbyggnadsnämnden.

Nu tas beslut om 21-våningshuset i Skärholmens centrum

Skyskrapa ger Skärholmen en ny skyline