Ja till bygglov för ändrade Astoriaplaner

På torsdagskvällen beslutade stadsbyggnadsnämnden att ge bygglov för den nya Astoriaflygeln vid Nybrogatan. Men planerna har ändrats och huset byggs nu i tegel och blir en meter högre än tidigare förslag.

  • Publicerad 14:35, 22 mar 2018

Rivningen av Astoriaflygeln har redan påbörjats, vilket Mitt i berättade om i januari.

Först under torsdagskvällen röstade stadsbyggnadsnämnden ja till att ge Humlegården fastigheter bygglov för det nya huset som ska byggas.

Men det nya huset, som nu är godkänt, har ändrats från det förslag som tidigare har presenterats under planprocessen.

Inte längre i mässing och koppar

Bland annat ska man inte längre bygga i tombak (gyllene mässing och kopparlegering) utan i tegel. Ett skyddsräcke har också lagts till på taket vilket gör byggnaden en meter högre än tidigare förslag.

Så här såg förslaget ut tidigare. Skiss: Humlegården/3XN

Trots förändringarna tycker både stadsbyggnadskontoret och borgarrådet Jan Valeskog (S) att det är rätt att bygglov ges.

– Förslaget håller sig inom detaljplanen, med en mindre avvikelse avseende ett räcke. Jag tycker det nya fasadmaterialet anpassar sig bra till omgivningen och har potential att åldras på ett fint sätt, säger Jan Valeskog som poängterar att fasadmaterialet aldrig har bestämts i planen.

Men både Stadsmuseet och Skönhetsrådet ville stoppa bygglovet. Stadsmuseet tycker inte rivningen ska ske alls och Skönhetsrådet gillar inte det nya tegelmaterialet.

Politiskt motstånd

Liberalernas gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, Björns Ljung har varit en av projektets största kritiker från start. 

– Den mörka fasaden blir i praktiken ett svartbygge, säger han.

Saknar parkytan

Han är upprörd över att man bytt material och höjt huset. Han vänder sig också mot att den uteplats/park som utlovats inte ser likadan ut.

– Nu ser vi att den byggnad som planeras inte uppfyller de krav vi ställt för ett nytt hus på den här känsliga platsen, det strider dessutom mot detaljplanen, säger han.

Men Jan Valeskog håller inte med.

– Förslaget följer detaljplanen och vi ska därför enligt gällande regler godkänna bygglovet, säger han.

Texten har uppdaterats