Den här modellen presenterade Apple för media i mitten av februari. Foto: Stefan Källstigen

Ja till Applebutik i Kungsan

Stadsbyggnadsnämnden har just sagt ja till det kontroversiella förslaget att låta Apple öppna flaggskeppsbutik i Kungsträdgården.

  • Publicerad 17:42, 14 apr 2016

Beslutet om ny detaljplan klubbades nyss igenom av S, V, MP och C med förbehållet att nämnden inte vill ha alltför mycket kommersiella skyltar ut mot Hamngatan.

Apples butik ska byggas där restaurang Thank God It’s Friday ligger i dag, en fastighet som därför ska rivas.

– Vi är beredda att påbörja ett planarbete, säger stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S). Men det kommer att kräva en rejäl omarbetning, även om vi tror att det är möjligt att komma vidare. Ut mot Hamngatan är det okej att ha en kommersiell butiksverksamhet. Men mot parken måste man ha någon form av kafé eller servering.

Är det möjligt utan att den uppfattas som en del av butiken?

– Det måste bli något som fungerar gentemot parken. Vi gör en politisk analys av vad som krävs för att det ska vara möjligt. Jag tror inte att de ha sin ljusskylt riktad ut mot parken. Och man måste se över volymen på byggnaden. Så vi ställer ganska hårda krav.

Varför inte bara byta plats?

– De äger ju huset. Men det är en svår plats som är en del av vårt gemensamma vardagsrum i Stockholm. Sedan måste man komma ihåg att det som finns där i dag inte är så bra, minimikravet är att det måste bli bättre.

Det är placeringen i Kungsträdgården snarare än huset i sig som är problematisk.

– På en annan plats i en annan kontext skulle nog huset fungera. Men jag tror kanske inte att de har förstått platsen. De behöver nog jobba en hel del med det där om de ska få till det. Så det här är inget klartecken utan vi ställer höga krav.

Alliansen, förutom Centerpartiet, reserverade sig emot beslutet.

– Vi tycker att Apple kan klara sig med den detaljplan som redan finns. Är de inte nöjda med den kan de söka en annan plats, säger Liberalernas ledamot i nämnden Björn Ljung.

Han är också kritisk till att Apple fått åka gräddfil i stadsplaneprocessen.

– Från det att vi hörde talas om det här till att det fanns ett start-PM tog det bara sex veckor. Det kan ta sex till åtta månader i vanliga fall.

Ett start-PM är första steget mot en ny detaljplan. Eftersom det så kallade riksintresset är inblandat kommer den upp i kommunfullmäktige innan den klubbats definitivt.