Senare i vår ska planerna för västra Axelsberg gå ut på samråd. Foto: Mostphotos

Ja till 470 nya bostäder i Axelsberg

När Selmedalsvägen görs om till en mer stadsmässig gata kan området väster om Axelsbergs centrum få cirka 470 nya lägenheter.

  • Publicerad 21:25, 4 feb 2016

I dag torsdag beslutade stadsbyggnadsnämnden att påbörja planarbetet för omkring 470 nya lägenheter i västra delen av Axelsberg. Flera byggbolag ska bygga där. Skanska har fått den största markanvisningen med 230 bostadsrätter. Andra inblandade bolag är Ikano, Lennart Ericsson samt Rikshem.

Den rödgrönrosa majoriteten hade vissa invändningar mot stadsbyggnadskontorets förslag. Nämnden beslutade att tjänstemännen ska arbeta om planerna så att de blir ännu mer ”stadsmässiga”.

Det är tänkt att de nya bostäderna kring Selmedalsvägen ska bestå av flerbostadshus i varierande höjd. Husen ska ha plats för lokaler i bottenvåningarna. I planarbetet ingår även förslag på två förskolor med sammanlagt tolv avdelningar.

Byggplanerna sker delvis på naturmark. Intrånget ska enligt beslutet ske hänsynsfullt och att staden ska kompensera för intrång på naturmark.