Insamling. Hundratals nallar har lämnades utanför Alceahuset och kommunen fick ta emot protestlistor med närmare 30 000 namn. Aktionen var ett försök att få Österåkers socialnämnd att ändra sig i ett familjehemsärendet då treåringen skulle flyttas. Foto: Stefan Källstigen

Ivo kritiserar socialnämnden i Österåker

Ivo kritiserar socialnämnden i Österåker på grund av otillräckligt utredande. Detta efter att en treåring flyttas från sitt familjehem efter två år.

  • Publicerad 15:33, 23 jul 2021

Fallet handlar om den treåriga pojke som förra året flyttades från ett familjehem där han bott i två års tid. Detta på grund av att socialnämnden i Österåker och familjehemmet enligt nämnden haft samarbetsproblem.

Pojken hade då redan flyttats fyra gånger under sitt liv.

Mitt i uppmärksammade fallet i fjol när flera hundra nallar samlades in för att pojken skulle få stanna i familjehemmet.

– Helt kort handlar det om handläggare på kommunen som känner sig förorättade för att vi påpekat brister. De hänvisar till samarbetssvårigheter, men vi har gjort alla saker de sagt till oss, sa fosterpappan till Mitt i förra året.

Förra året, den 17 september, flyttade kommunen pojken till ett nytt familjehem med hjälp av polis.

Våren 2020 anmälde en barnsjuksköterska på BVC, Österåkers socialförvaltning till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Ivo hittar flera brister

Nu har beslutet kommit från Ivo – som kritiserar socialnämnden i Österåker.

De hittar brister av dokumentationen socialnämnden gjort i barnets akt. Ivo menar att det i jouranteckningar saknas hur barnet har mått i familjehemmet och att det inte går att förstå vilka behov barnet haft och hur dessa har tillgodosetts. Inte heller går det att utläsa varför barnet har omplacerats eller varför detta gjorts med hjälp av polis.

Ivo menar även att nämnden brustit i sin utredning av familjehemmet. De anmärker bland annat på att socialnämnden inte tog referenser från andra kommuner som hade haft barn placerade i familjehemmet där pojken var placerad.

Nämnden förklarar att beslutet att hämta pojken med polis berodde på att familjehemmet hade brutit mot sekretess gällande barnet och vårdnadshavare.

Ivo vill nu att nämnden ska redovisa sin inställning till de brister de hittat. Och berätta hur de ska åtgärda dessa, innan den 1 september.

– Socialnämnden har fått beslutet från Ivo och kommer hantera det som ett led i vårt ordinarie kvalitetsarbete för att förbättra och utveckla verksamheten. Vi kommer inte kommentera det enskilda fallet, skriver Katarina Lindroth, stf socialdirektör i ett sms till Mitt i.

Om bristerna inte avhjälps kan Ivo besluta att förelägga nämnden att vidta åtgärder.

Vad gäller saken?

• Pojken som omplacerats har tidigare bott i fyra olika hem.

• Den senaste placeringen hos familjen är den längsta, två år.

• Enligt kommunen har pojken haft det bra hos familjen, men man upplever inte att samarbetet med familjen fungerat.

• Fosterfamiljen har bandat flera samtal med kommunen där det framgår att kommunen upplevt fosterfamijens som alltför ”engagerad” och därför hotat att flytta pojken.

• Österåkers kommun uppger att man alltid arbetar med barnets bästa i fokus

• Ivo kritiserar nu nämnden på två punkter: Dokumentation i barnets akt samt utredningen av familjehemmet.

Visa merVisa mindre