Foto: Åsa Sommarström

Italienska sopor eldas i Högdalen

I förra veckan kom det första lasset med sopor från Italien till Stockholm. Och det är bara början. – Vi räknar med att cirka två procent av vår energitillverkning kommer att komma från importerade sopor, säger Ulf Wikström vid Fortum.

  • Publicerad 18:46, 22 apr 2012

Efter en lång transport över haven har de omtalade italienska soporna anlänt till Stora Vika i södra Stockholm. I går måndag kördes soporna till Högdalstippen – där de ska förbrännas och bli till fjärrvärme.

Från början ansökte Fortum om att få importera 6 000 ton avfall men i slutänden är det 3 500 ton sopor som importerats från italienska Neapel. Staden är omtalad för att italienska maffian under flera år har kontrollerat sophanteringen här. Men på Fortum oroar man sig inte för att maffian skulle vara inblandad eller att det skulle vara illegala pengar man får för att ta hand om soporna.

Enligt Ulf Wikström på Fortum har de italienska myndigheterna gjort allt för att ordna upp problemen.

– Och vi har ställt en lång rad krav på soporna, som att de ska ha den sammansättning och kvalitet som utlovats.

Det är den första affären av den här typen som Fortum gör. Tanken är att man i allt större utsträckning ska importera sopor för energiutvinning i Sverige.

– Vi har ett energibehov som sticker ut i Europa, med vintrar som kräver mer värme, säger Ulf Wikström, som menar att Sverige inte har tillräckligt med skräp för att tillgodose energibehovet.

Enligt Hans Wrådhe på Naturvårdsverket finns det olika sätt att se på saken.

– Om man inte hade transporterat soporna till Sverige hade de lagts på en deponi i Italien. Att elda dem i stället ger mycket bättre energiutvinning, säger han.

Det finns dock inget som säger att soporna inte hade kunnat förbrännas i länder som Frankrike eller Tyskland – förutom det faktum att Sverige har sopbrist.

– Kortsiktigt kan det vara ett bra alternativ, men långsiktigt är det absolut ingen bra lösning att transportera sopor över Europa till Sverige.

Naturvårdsverket kommer inom en snar framtid att presentera en ny nationell avfallsplan som visar åt vilket håll Sverige ska gå.

– Vi ska minska förbränning av hushållsavfall, återanvända fler förpackningar och sortera ut ännu mer matavfall, säger Hans Wrådhe.

Avfallsplanen är en del i EU:s direktiv som i första hand går ut på att minska avfall generellt.

Enligt Nette Bigren på Miljöförvaltningen är tillsynen vid Högdalens värmeverk sträng.

– Det måste säkerställas att det inte följer med något farligt avfall, säger hon.

Efter frakten från Italien mellanlagrades avfallet några dagar innan det nu ska bli fjärrvärme i Högdalenverket.

Fakta

Finfördelat avfall

Hushållsavfallet har sorterats manuellt och maskinellt vid en avfallsanläggning i södra Italien.

Avfallet är gammalt och har till viss del hunnit brytas ned. Det är finfördelat och förpackat i Big Bag-säckar.

Avfallet transporteras från Neapel till Stora Vika.

Efter mellanlagring transporteras soporna till Högdalen för förbränning.

Källa: Naturvårdsverket

Visa merVisa mindre