Istält. Den tillfälliga inomhusrinken i Kärrtorp. Foto: Alexander Kuronen

Istältet i Kärrtorp – ett svartbygge

Fastighetskontoret kan tvingas betala nära 1,8 miljoner kronor i byggsanktionsavgift, för att de lät bygga tältet över isrinken i Kärrtorp utan att invänta startbesked.

  • Publicerad 17:28, 16 mar 2020

SöderortDirekt har under en längre tid rapporterat om Zinkensdamms ishall som på grund av säkerhetsskäl stängdes och sedermera revs.

Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) kallade läget för "akut" och sade att det behövdes en snabb lösning. Den kom i form av en tillfällig inomhusrink i Kärrtorp.

I oktober stod istältet färdigt, och av allt att döma kanske man rent av jobbade lite för snabbt. Nu konstaterar nämligen stadsbyggnadskontoret att uppförandet av tältet påbörjats utan något startbesked från förvaltningen.

Det innebär att fastighetskontoret kan tvingas punga ut 1 766 655 kronor för att ha brutit mot plan- och bygglagen.

"Kraftig tidspress"

Dennis Wedin beskriver fallet med vitet som "väldigt olyckligt".

– Jag har begärt att fastighetsdirektören vidtar åtgärder så att misstaget inte upprepas på fastighetskontoret, säger han.

I övrigt hänvisar Wedin till fastighetsdirektör Anders Kindberg, som i sin tur hänvisar till den mänskliga faktorn.

– Kanske att vi internt inte hade så god kommunikation i beslutsgången. Det här får inte hända ens en gång, men nu har det gjort det och då får vi se till att det inte händer igen, säger han.

Enligt honom kräver den här sortens "skyndsamma ärenden" tydliga rutiner.

– Det är lätt att man springer iväg internt när man vill uppnå ett högt satt mål under kraftig tidspress, men oavsett det måste vi följa de regler som finns i staden och där har vi brustit.

Vilka konsekvenser kan vitet få för fastighetskontorets verksamhet?

– Det betyder så klart att pengarna måste tas från annat. Kanske att man får flytta någon investeringsåtgärd som skulle bli gjord i år till nästa år. Kanske att något annat projekt inte blir av av någon anledning, då kanske det ändå går att finansiera med årets budget.

Vad säger du till dem som tycker att det här är slöseri med fastighetskontorets pengar?

– Jag kan väl bara instämma i att det är slöseri. Visserligen från staden till staden, men det är en händelse som inte får hända.

Frågan avhandlas i stadsbyggnadsnämnden den 19 mars.