”ISS skuldbelägger kvinnorna – ett år efter Metoo”

Facket kritiskt – menar att Metoo visat att kvinnor inte alltid förmår säga ifrån. – Att ISS skuldbelägger kvinnorna visar att de förstått absolut ingenting, säger Gabriella Lavecchia, Seko.

  • Publicerad 12:26, 16 okt 2018

Gabriella Lavecchia, vice förbundsordförande i Seko, är upprörd över ISS svaromål på den stämningsansökan om sexuella trakasserier som fackförbundet väckt i Arbetsdomstolen, där tre kvinnliga biljettkontrollanter ska ha utsatts av två manliga arbetsledare.

– Att de så här ett år efter Metoo-upproret skuldbelägger kvinnorna visar att de förstått absolut ingenting, säger hon.

Men kvinnorna har inte sagt ifrån?

– Är det inte det som Metoo handlar om? Kvinnorna har stått i beroendeställning till sina arbetsledare och har inte vågat. Så kliver de fram, och blir inte trodda.

Arbetsgivaren ISS uppger att de tog tag i problemet så snart de fick kännedom om det.

Nolltolerans råder

Samtal hölls med alla inblandade, en handlingsplan upprättades och hela arbetsgruppen informerades om arbetsmiljölagen och företagets nolltolerans mot sexuella trakasserier, mobbning och diskriminering, framgår det av svaromålet.

– Oavsett vad det är, om vi får höra om några oegentligheter så agerar vi direkt och utreder, säger Ulrika Södergren Andersson, affärsområdeschef vid ISS.

Hon vill inte kommentera ärendet mer än så, utan säger att eftersom det nu ligger i Arbetsdomstolen så måste det få ha sin gilla gång och avgöras där.

Platt fall om ISS inte har ansvar

ISS skriver dessutom i sitt svaromål att arbetsledarna inte har en sådan ställning att de kan anses företräda ISS, och att deras uppträdande därför inte kan tillskrivas företaget.

I så fall skulle hela ärendet falla platt. Enligt Cathrine Lilja Hansson, ordförande och administrativ chef vid Arbetsdomstolen, är det en tvist i sig som domstolen får avgöra.

Den skrivningen vill Ulrika Södergren Andersson heller inte kommentera.

Märkligt att de inte tycker sig ha något ansvar

Gabriella Lavecchia

Gabriella Lavecchia köper inte ISS resonemang:

– Det är märkligt att de inte tycker sig ha något ansvar. Männen jobbar kvar och har arbetsgivarens fulla förtroende. De borde ha omplacerats. Ingen ska behöva komma till jobbet och förövaren är kvar, säger hon.