IP-adresser kan ha skickats vidare utan samtycke

Järfälla kommun är en av flera myndigheter som anmäler sig själva till Integritetsmyndigheten efter att besökare riskerar ha fått sina IP-adresser lagrade hos Google – utan samtycke.

  • Publicerad 16:18, 18 maj 2021

Järfälla kommun anmäler sig själva till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) efter att kommunen använt sig av Google Analytics utan så kallad anonymisering.

Det innebär att besökare kan ha fått sina IP-adresser registrerade och sedan lagrade hos Google – utan att de informerats och utan samtycke.

Biblioteket använt sig av tjänsten

Det var i början av 2021 som kommunen upptäckte detta och valde att anmäla. En utredning visade att det inte kunde uteslutas att ett stort antal ip-adresser överförts till ett tredje land – i det här fallet USA.

Besökare till bland andra bibliotekets hemsida och Järfällas bildarkiv kan ha råkat ut för detta.

Järfälla kommun är en av flera myndigheter som anmäler sig själva just på grund av användningen av Google Analytics.

Framkom i en granskning av Sveriges Radio

Det var Ekot som i början av året granskade användandet av Google Analytics hos svenska myndigheter. Det visade sig att många använt sig av tjänsten utan anonymisering – en inställning som gör att Google tvingas anonymisera besökarnas ip-adresser innan de lagras.

EU-domstolen klassar ip-adresser som en personuppgift eftersom de kan användas för att identifiera enskilda personer.