Cykelparkering. Det finns på tok för få parkeringsplatser för cyklar i Huddinge centrum, menar Malin Danielsson (L). Nu utreder kommunen hur fler platser ska tillkomma. Foto: Jonas Grönvik

Investeringar för en halv miljard: Så ska fler ta cykeln i Huddinge

Genare, säkrare och ett mer sammanhållet cykelnät ska få fler Huddingebor att ställa bilen. Totalt 524 miljoner kronor ska investeras i cykelvägar till 2030. Men än så länge finns inga öronmärkta pengar. I juni klubbas nya cykelplanen.

  • Publicerad 15:46, 26 maj 2016

Andelen cykelresor i Huddinge ska öka. Från 4 procent 2011 till 15 procent 2030. Huddinges mål är något lägre än länet i stort, som ligger på 20 procent.

– Kommunen är stor och vi reser många olika sträckor om dagen. Vi kan cykla mycket mer, men då behövs också bättre cykelvägar, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. 

I juni ska Huddinges nya cykelplan gå upp till beslut i kommunfullmäktige. Enligt planen ska cykelbanorna hålla lika god standard som bilvägarna. De ska vara asfalterade, utan sprickor och hål och separerade från annan trafik. Fasta hinder i vägen ska bort, växtlighet ska röjas och banorna ska ha belysning. Även driften ska utvecklas, med bättre felanmälan och inspektioner flera gånger om året och vinterunderhåll.

Poppis platser knyts ihop

Cykelvägnätet ska byggas ut och kompletteras i ett huvudstråk, som ska ansluta till de stora målpunkterna dit folk reser. Vissa förbindelser saknas och ska byggas ut, andra ska kompletteras.

– Jag tror att många fler kan tänka sig ta cykeln de kortare sträckorna inom kommunen. Till affären, kollektivtrafiken eller med barnen till förskolan eller idrottsanläggningen. Då behövs ett sammanhängande nät, säger Danielsson. 

Även arbetspendlingen ska öka. Malin Danielsson cyklar själv från hemmet i Skogås till jobbet på kommunhuset i centrala Huddinge. Det händer att hon själv cyklar på bilvägen istället för cykelbanan, erkänner hon.

– Bilarna går raka vägen längs Ågestavägen. Cykelbanan är en krokig omväg. Även om det är trevligt att cykla i naturen behöver vi ha genare förbindelser.

LÄS OCKSÅ: Jonas cyklar från Fullersta in till stan året om

I den framtida trafikplaneringen har cykeln högre prioritet än bilarna. Det gynnar alla, menar Danielsson.

– Det kommer bara bli fler och fler som behöver ta sig fram på våra vägar. Om vi gör det lättare att ta cykeln blir det mer plats över för de som fortfarande tar bilen.

Det ska också bli enklare att cykla in mot stan. Cykelplanen pekar ut prioriterade regionala stråk som förbinder Huddinges cykelbanor med andra kommuner.

Miljoninvesteringar

Totalt handlar det om investeringar på 524 miljoner kronor till 2030. Eller 40 miljoner kronor per år, jämfört med de 20 miljoner kronor som budgeterades för 2016. Men än så länge finns inga öronmärkta pengar.

– Det är stora investeringar, som kommer få budgeteras år för år. Det finns en del extra pengar att söka från Trafikverket och i länsplanen. I Sverigeförhandlingen finns det också pengar till cykelsatsningar.

Trafikverket står även för en del projekt som kommer att förbättra cykelförbindelserna. Just nu utreds en ombyggnation av Huddingevägen.

– Vi hoppas det blir en cykelbana som går längs med bilvägen hela vägen, så att vi slipper dagens krångliga avkrok genom Huddinge C. Även Tvärförbindelse Södertörn rymmer satsningar på cykelbanor mot Haninge.

LÄS OCKSÅ: "Det behövs bättre samarbete över kommungränserna för att få ihop cykelnätet"

Huddinges cykelnätet. Kartan visar kommunens övergripande nät år 2030, enligt förslaget i cykelplanen. Foto: Huddinge kommun

Cykelinvesteringar 2016

Cirka 20 miljoner kronor är budgeterade och avsatta för gång-och cykelvägar (GC-väg) under 2016.

Här ingår bland annat GC-väg längs Åvägen.

Belysning på GC-väg till Sundby gård.

GC-väg längs Gamla Södertäljevägen (mellan Segeltorp C och Stockholm)

Ospecifierade åtgärder i de regionala cykelstråken.

Cykelparkering i Stuvsta och Trångsund.

GC-bana längst Solfagravägen och GC-väg på Huddingesidan till Tullinge villastad.

Det finns också pengar för att påbörja detaljplaner för GC-väg mellan Printz väg och Perstorpsvägen i Trångsund samt detaljplan för GC-väg mellan Jon Torpares väg och Häradsvägen.

Visa merVisa mindre