Färre ungdomar intresserar sig för alkohol. Foto: Mostphotos

Intresset för alkohol minskar – fler testar droger

Antalet gymnasieelever som provat narkotika ökar, men intresset för alkohol tycks minska – så även i Sollentuna. Detta visar siffror från årets upplaga av Stockholmsenkäten.

  • Publicerad 06:00, 13 sep 2018

Stockholmsenkäten sammanställer årligen data där 20.000 av länets elever i årskurs nio i grundskolan och årskurs två på gymnasiet har fått svara på frågor om bland annat droger och alkohol.

Undersökningen visar att 58 procent av pojkarna i årskurs två på gymnasiet i Stockholms län antingen provat eller erbjudits knark. Motsvarande siffra bland flickorna är 52 procent.

– Det verkar vara lättare att få tag i. I Stockholmsenkäten finns små tecken på det men i samtal med fältare och personal på Maria Pol har jag fått bilden av att unga har en mer tillåtande attityd mot narkotika, säger Kaisa Smidare, utvecklingsledare för folkhälsa på länsstyrelsen.

Även i Sollentuna är det fler som testar droger.

Årets undersökning visar att 25 procent av killarna och 18 procent av tjejerna i årskurs två någon gång har provat.

Siffrorna har gått upp och ner om man tittar på en tioårsperiod, men sedan 2016, när undersökningen senast utfördes, har en liten ökning skett hos båda grupperna: då uppgav 22 procent av killarna och 12 procent av tjejerna att de någon gång har testat.

Bland niondeklassarna motsvarar siffrorna 9 procent av killarna och 4 procent av tjejerna.

Mindre intresse för alkohol

Något som däremot verkar sjunka stadigt i popularitet i hela länet är konsumtionen av alkohol – så även i Sollentuna. Inte minst om man utgår från en tioårsperiod.

2008 uppgav 43 procent av killarna och 47 procent av tjejerna i årskurs två i Sollentuna att de storkonsumerade alkohol minst en gång i månaden.

I årets undersökning ligger siffrorna på 30 respektive 26 procent.

Samma minskning syns hos niondeklassarna och i årets undersökning är det endast 7 procent av killarna och 9 procent av tjejerna som uppger att de dricker stora mängder minst en gång i månaden.

Kaisa Smidare säger att hon tror att det krävs ett starkare förebyggande arbete i narkotikafrågor för att få bukt med användningen av droger.

– Vi har länge arbetat för att öka medvetenheten om alkohol bland vuxna och få dem att prata med sina barn och vi ser också att färre vuxna tycker att det är okej att deras barn dricker. Jag tror att vi behöver prata mer om narkotika.

260 killar och 211 tjejer som går år två på gymnasiet samt 365 killar och 355 tjejer i årskurs nio som är skrivna i Sollentuna kommun har deltagit i undersökningen.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Henric har vigt sitt liv till att dela andras sorg och glädje

Nyheter Stöd. Finns där för personer som nåtts av svåra besked Sjukhuspräster är en av de första som kopplas in för att ge stöd när någon har gått bort. Carl Henric Svanell berättar att ord inte alltid räcker till: "Man ska dela sorgen".lördag 31/10 8:30

Sollentuna centrums uppmaning: ”Planera ditt besök”

Nyheter "Vi följer noga de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten går ut med." Från och med i går och till den 19 november uppmanas alla i Stockholm att bland annat avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker och köpcentrum. Sollentuna centrum förklarar att man ända...fredag 30/10 16:42